Translate site

Startsida Krokoms kommun

Det här diskuterades i Nälden

Den 1 september hölls medborgardialog Nälden. Här kan du ta del av de frågor, förslag och synpunkter som diskuterades under kvällen:

Utbildning

Att lära sig svenska språket och introduderas i svensk förskola och skola är en viktig förutsättning för en lyckad integration. Det behöver också vara en bra blandning mellan svenskfödda och utlandsfödda i förskolegrupper och i skolklasser för att undervisningen ska fungera bra.

 • Fler förberedelseklasser behövs i kommunens skolor. Det gäller även förberedelsegrupper i förskolan
 • Det behövs utbildad personal med pedagogisk bakgrund för att kunna fånga upp de resurser som finns hos de nyanlända
 • Låt skola och förskola få ett nära samarbete med integrationsenheten på kommunen

Samverkan frivilliga organisationer

​En väl utbyggd samverkan med frivilliga organisationer, föreningslkiv och engagerade privatpersoner är en viktig framgångsfaktor i integrationsarbetet.

 • Frågor om tolkhjälp – kommunen behöver vara generös gentemot föreningslivet. Exempelvis vid översättning av dokument mm… (reflektion, kan man samarbeta med skolan och deras tolkar?)
 • En pott med pengar för utlandsfödda barn där man kan köpa in utrustning. Alternativt att föreningen kan söka pengar för att köpa in ett antal utrustningar.
 • Dela på inköp, exempelvis att föreningen måste gå in med 1/3 själv och kunna söka  
 • Aktivitetsstödet borde kunna vara högre om man har utlandsfödda
 • Viktigt att man målgruppsanpassar! – många olika verksamheter är bra och det är en styrka om man kan dela upp ansvaret
 • Alla borde ha en Anna! (som startade upp hej främling i Nälden)

Bostäder och lokaler

När antalet nyanlända flyktingar ökar till Krokoms kommun påverkas behovet av bostäder, boenden, skolor, förskolor och lokaler. Behoven kan också förändras snabbt.

 • Allmänhetens tid på alla hallar som bokas via kommunen?! ”spontanidrott”
  Man borde kunna hitta ett sätt att lösa ansvarsfrågan.
 • Värdelöst att simhallarna är stängda under helgen. Kör separata pass kvinnor och män och ha en anställd simlärare. Förslag är att använda en del av den statliga integrationspengen.
  Det borde inte få sitta fast vid att det inte finns någon som kan ta vattenprover!

Kommunikationer

​I vår kommun blir kommunikationer en nyckelfråga att lösa för att förmå nyanlända att bo kvar även utanför centralorterna. Det handlar då både om att kunna transportera sig och om att snabb datauppkoppling ska vara möjlig.

 • Fotboll är en utmaning, många vill spela men det är svårt att hitta bra sammahang. Exempelvis om man spelar korpen så spelar alla på Lövsta vilket ställer till det med kommunikationer. Krävs mer flexibilitet i matchspel? Dialog med J/H fotboll
  Kan kommunen underlätta eller ersätta bortalag att köra hit?
 • Transportfrågan är jätteviktig och stor!

Förslag från nyanländ:

 • Det vore bättre om kommunerna hade huvudansvaret för flyktinarna, inte Arbetsförmedlingen – det är mycket bättre dialog med kommunen och bättre information. AF hinner inte, de sitter för mycket fast i administration


Uppdaterad 2015-09-07 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se