Translate site

Startsida Krokoms kommun

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att alla som utför ett jobb inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse är skyldiga att rapportera missförhållanden inom verksamheten.

Från den 1 juli 2011 gäller Lex Sarah hela socialtjänsten, det vill säga inom omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder, verksamheter inom individ- och familjeomsorg och familjerätt samt i verksamheter enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Syftet med Lex Sarah  
Lex Sarah är i första hand till för att säkra god kvalitet på de insatser som genomförs. Syftet med lex Sarah är:

  • Att komma till rätta med brister i verksamheten
  • Att missförhållanden ska rättas till
  • Att förhindra att liknande missförhållanden händer igen
  • Att verksamheten ska utvecklas

Vem kan rapportera?  
Den som utför ett arbete inom socialtjänsten eller Statens institutionsstyrelse är skyldig att göra iakttagelser, rapportera missförhållanden och åtgärda dem om det går. Skyldigheten att rapportera missförhållanden finns reglerad i Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service och kallas lex Sarah.

Om du själv får stöd, är anhörig eller närstående till någon som får stöd  
Om du anser att du själv eller andra inte får god omvårdnad eller lever under trygga förhållanden kan du klaga till den verksamhet det gäller eller till Krokoms kommun.

Verksamheten får då utreda händelsen och svara dig. Du kan inte själv göra en lex Sarah-anmälan, men din iakttagelse är viktig för att förebygga att allvarliga missförhållanden händer.

Uppdaterad 2016-09-02 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se