Translate site

Startsida Krokoms kommun

Rapporteringsskyldighet

Syftet med lex Sarah

Enligt SoL och LSS ska insatser i respektive verksamheter som bedrivs utifrån dessa lagar vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt SoL och LSS ska bedrivas.

Lex Sarah innebär att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.

Socialnämndens ansvar

Som huvudman för verksamhet i egen regi och i enskild regi har socialnämnden i Krokoms kommun ett övergripande ansvar.

Rapporteringsskyldigheten

Rapporteringsskyldig person ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör en eller flera enskilda som får insatser eller kan komma i fråga för insatser, det vill säga redan under prövningen av om den enskilde är berättigad till insatser som kan falla inom socialtjänstens ansvarsområde.

Rapporteringsskyldig ska även uppmärksamma och rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i uppsökande verksamhet eller under handläggning av ett ärende.

Här kan du läsa utförligare information om Lex SarahPDF

Du som chef i socialförvaltningen, biståndshandläglgare inom SoL och LSS samt godkända LOV-leverantörer ska använda dessa dokument vid handläggning av Lex Sarah:

Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering av missförhållanden/påtaglig risk för missförhållanden enligt lex SarahPDF

Flödesschema vid rapportering enligt lex SarahPDF

Rapporteringsförbindelse, lex SarahPDF

Rapportering, Lex SarahWord

Dokumentation, lex SarahPDF

Utredning, lex SarahWord

Uppdaterad 2015-03-31 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se