Translate site

Startsida Krokoms kommun

Missbruk

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk.

De som har missbruksproblem kan via socialtjänsten få stöd och hjälp för att komma ifrån missbruket.

Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Råd, stöd och hjälp

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan individ- och familjeomsorgen ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde och dennes närstående har också möjlighet att genom individ- och familjeomsorgen få bistånd i form av öppenvård eller på behandlingshem.

Förebyggande arbete

I förebyggande syfte ska individ- och familjeomsorgen verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation eller dennes närstående, hör då av dig till individ- och familjeomsorgen.

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se