Translate site

Startsida Krokoms kommun

Våld och hot

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att stötta personer vid sociala problem.

Det finns flera aktörer att vända sig till som kan ge råd och stöd.

Tillsammans mot våld Våld i nära relation är ett brott! Tillsammans kan vi stoppa våldet.

Centrum Mot Våld är ett länsövergripande projekt som vänder sig till personer boende i Jämtlands län, som blivit utsatta för våld i en nära relation.

Rädda barnen arbetar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Våra 244 lokalföreningar får stöd från de elva regionkontor som finns runt om i landet.

Brottsofferjouren är en ideell förening som har till uppgift att organisera och lämna kostnadsfritt stöd till brottsoffer. I Jämtland tar årligen mer än 900 personer kontakt med jouren för att få råd och stöd.

Riskbruk.se är en kunskapskälla och samlingsplats för Jämtlands läns mobilisering mot alkohol, narkotika och drogrelaterad brottslighet.

Föräldraföreningen mot narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden länkorkanisation. Verksamheten riktar sig i första hand till anhöriga; föräldrar, syskon och kamrater.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot och våld. Det är gratis att ringa och det är öppet dygnet runt. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Uppdaterad 2017-08-10 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se