Tysjöarna

BIld på spång

Tre kilometer väster om Östersund, nära E14 ligger Tysjöarna - ett av världens största förekomster av kalkbleke. På sina ställen når de en tjocklek av tjugofem meter. I reservatet finns stigar, spänger, vindskydd och fågeltorn.

Det finns tre ingångar, en i väster, en i norr och i söder. Från den norra entrén löper en cirka 1 200 meter lång ramp som är lämplig för alla som inte vill bli blöta om fötterna. Den slutar i ett fågeltorn och passerar även en rastplats.

Du tar dig runt i området på stigar. På blöta och steniga ställen finns det spång, det vill säga ihopspikade plankor, som underlättar din färd. Här finns också en kilometerlång träramp. Den ser ut som en väldigt lång brygga som är bred nog för att en rullstol, barnvagn eller rullator ska kunna ta sig fram.

Både tornet och rastplatsen är anpassade för besökare med funktionsnedsättning. Runt sjöarna finns en sju kilometer väl markerad och på vissa ställen spångad stig, men du kan också halvera sträckan genom att ta stigen mellan sjöarna.

Alla bäckar som rinner ut i Tysjöarna för med sig kalk i vattnet från markerna runt omkring. När det kommer ut i den betydligt lugnare sjön så lägger sig kalkpartiklarna på botten. Om halten kalk är väldigt stor kallar man lagren med kalk för kalkbleke efter den ljusa färgen. Under åren som gått har lagren av kalkbleke i Tysjöarna blivit tjockare och de har även spridit sig på en stor yta. Kalkblekefält är en sällsynt naturtyp. Fälten vid Tysjöarna är med sina nästan 90 hektar några av världens största. Det har dessutom mätts upp en största tjocklek på kalkbleken och den var upp till 25 meter tjock.

Det är beträdnadsförbud mellan 15 april - 31 juli i stora delar av reservatet under fåglarnas häckningstid men om du håller dig till stigar, spångar och torn så stör du inte fåglarna.

Längd: Hela sträckan är nästan 7 km.

mer information hittar du på naturkartan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Service

Kategorier
Vandring, Djur och naturupp­levelser, Barn- och familje­aktiviteter


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny