Startsida Krokoms kommun

Gåessie bäjhkoehtidh gosse båarhte edtja årrodh

Krokomendajve

Aspåsen skuvle

Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 169 05

Dvärsetten skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 167 23

Hissmoskuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 163 53

Kvarnbackskuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 162 31

Nyheden skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 162 12

Rödön skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 063 340 58

Trångsviken skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 401 42

Föllingedajvem

Cederbergskuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 169 30

Laxsjö skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmien gïetedallijasse darjoen, 0645 200 88

Valsjöbyn skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmien gïetedallijasse darjoen, 0645 320 15

Ängedajvem

Hoven skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem telefovnen tjïrrh darjoen 0640 431 02

Kaxåsen skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem telefovnen tjïrrh darjoen 0640 321 31

Näldenskuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 167 70

Änge skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 167 40, 167 50

Åsdajvem

Ås skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 172 00, 172 01

Sånghusvallen skuvle
Båarhtebäjhkoehtimmiem aarhskuvleklaassem, telefovne 0640 172 46
Båarhtebäjhkoehtimmiem 1-3 klaassese darjoen www.infomentor.seexternal linktjïrrh.
Jis ih Infomentor:em jaksh, ringkh 0640 172

Uppdaterad 2015-02-03 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se