Startsida Krokoms kommun

Krokomendajvesne

Krokomen tjïelte njïelje dajvine juakeme gusnie Krokomendajve aktem dajvem lea. Fïerhtene dajvesne måedtie eejehtshïejmh gååvnese, gusnie akte gosk göökte rektovrh dïedtem utniejägan.

Krokomendajvesne eejehtshïejmh daesnie gååvnese: Aspås, Dvärsätt, Krokom, Rödön jïh Trångsviken.

Uppdaterad 2015-02-03 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se