Krokoms kommun - ToppbildTill startsidan

Skrivregler för hemsidan

På den här sidan finns en sammanställning över hur vi ska skriva på webben och andra små tips som kan underlätta för dig som "webb". Sidan ska inte publiceras -  bara tillgänglig i redigeringsläge för inloggade.
Åsa Sjödin är min efterträdare och kommer successivt att överta huvudredaktörsrollen.

Fastställd layout i mallen


Layouten är fastställd i våra mallar och den kan inte förändras av någon annan är Ulla, Helena och  Lars samt Nisse.  Om du har synpunkter på den eller får du problem, ska du höra av dig till Lars eller mig!

Teckenformat


Brödtexten är Verdana och är inlagt i mallen av LimePark (men rubrikerna är Arial har jag sett)  VERSALER ska inte användas, varken i brödtext eller rubriker Kursiv används inte heller. Understrykningar  endast för länkar
En ny formatmall  för Ämnesrubrik är inlagd.  Det finns alltså ett mellanting mellan sidrubrik och underrubrik, som några har efterlyst. Det kan innebära ett litet merarbete för er att ändra, så det blir rätt.  Arial gäller även för den nya Ämnesrubriken.

Telefonnummer


Telefonnummer endast siffror - vi tar bort "tfn"

Kontakt och relaterade länkar


Kontaktinformation och relaterade länkar läggs i första hand in  till höger på sidan.
Helst inga länkar i texten!

Skriv kort och begripligt


Kolla igenom era nya och gamla texter en extra gång innan publicering. Gör dem så korta och begripliga som det bara är möjligt.  Ingen orkar läsa stora textmassor på hemsidor. 

Radavstånd


Se till att få  sammanhållen text för att enkelt kunna se vad som hör ihop.  Detsamma gäller i tabeller och kontaktpersonsuppgift.

Förkortningar och fackspråk


Använd inte förkortningar - om det är ett måste, skriv  en förklaring inom parentes
Undvik fackspråk och talspråk.

Ordningsföljd för namnlistor/Kontaktpersoner och epostadresser


För att få ett enhetligt "stuk" på uppgifter om kontaktpersoner, epostadresser och andra adresslistor,  ska vi skriva i denna ordningföljd;  Namn, titel, telefonnummer. Obs! tillägget "titel" som jag missade. Skiljetecken ", " och ett mellanslag
Håll ihop texterna så att det inte blir en massa tomrum.
Epostadressen ska inte skrivas ut , endast länk till namnet.  Så blir det om du använder kontaktinformationen och söker användare (som hämtas ur Novell, enligt Nisse.)

Bilder


Använd gärna bilder på din sida - skicka den till Ulla eller BG för ev behov av att beskära och ljusa upp den. Om du endast vill ha en bild på sidan bör du välja storlek /rektangulär/ som är  lika bred som textytan.  se nedan
Om du vill ha en liten bild,  lägg  text till vänster eller till höger.
Du kan också lägga in flera bilder intill varandra - som tillsammans ska  vara max 420 px
  • Kolla att ni har skrivit Alt-text till bilderna.
  • Inga ramar eller skuggor på bilderna.
  • Stor bild 420 px x 220 px har vi bestämt oss för (snyggt med rektangulära bilder)
  • Om du har två  tre bilder ska de självklart vara lika höga!

Förkortningar


Förkortningar ska undvikas till 98 procent! Ex Från och med - fr o m.
I de fall förkortningar används - skriv en förklaring!

Använd samma utryck...


Kolla  att ni konsekvent använder samma ord för funktion/verksamhet inom era områden, ex hemtjänst, hemvård, socialtjänst mm mm  

Tabeller


Tabeller är lite svårt att få till det enligt BG???

Nyheter och Pressmeddelanden


Åsa, Helena och Ulla lägger in och tar bort nyheter i arkivet på första sidan 

Länkar
Skriv ut i klartext vart  länken går.

Uppdatering


När du uppdaterat din sida - klicka på avpublicera först och publicera sedan - så läggs aktuellt datum in. I annat fall syns det inte att du har gjort det, och det är ju synd;))

Skolornas hemsidor


De inklusive kulturskolan kommer på sikt att läggas in i kommunens hemsida . Jessica på BUN har ansvar för det. Skolornas hemsidor ska utgå från vår hemsidas profil.

Fortsättning följer!  Sidan ska uppdateras av mig men kom gärna med egna tips och frågor så vi får till det riktigt bra!/ Helena

 

Uppdaterad 2010-10-20 av Lars Wiklund
Krokoms kommun, Offerdalsv. 8, 835 80 Krokom, Tel: 0640-161 00 vxl (vardagar 8 till 16), Fax: 0640-161 05, E-post