Translate site

Startsida Krokoms kommun

Funktionella Mittstråket

Funktionella Mittstråket är ett samverkansprojekt med satsningar på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrlands län.

Projektet pågår 2016-2020, har en budget på 323 miljoner varav 153 miljoner från europeiska utvecklingsfonden. Länsstyrelsen Västernorrland är stödmottagare/projektägare och samverkansparter är Trafikverket, kommunerna Sundsvall, Åre och Östersund. Medfinansiärer är kommunerna Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre samt Landstinget i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Aktuellt om det planerade tågstoppet i Nälden - april 2017

Den planerade stationeni Nälden som var tänkt att finnas på plats 2019 hinner inte byggas inom EU-projektet Mittstråket.
Läs mer i Mittstråkets pressmeddelandePDF

Mittstråket ett gränsöverskridande transportstråk

Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom:

 • Kortare restider
 • Ökad kapacitet för gods
 • Förbättrad trafiksäkerhet
 • Gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling.

Exempel på investeringar som kommer genomföras i projektet


Mittbanan

 • Kortare restid, åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet.
 • Hastighetshöjning på vissa etapper, ökad säkerhet genom ombyggnad av plankorsningar, samt ökad tillgänglighet med extra plattformslägen och förbättrade stationer i Sundsvall – Ånge.
 • Ombyggnad av plankorsningar på sträckan Ytterån-Duved (Åredalen).
 • Två gångportar i Åredalen för att undvika att människor genar och springer över spåren.

Det ingår också ett par utredningar för att bedöma behov och möjliga framtida åtgärder på Mittbanan. Bland annat för sträckorna Ånge - Storlien och Stöde - Sundsvall.

Västernorrlands län

Upprustning av Västra station, Sundsvall

 • Ökad tillgänglighet och kapacitet.
 • Upprustning av plattform, plattformsbommar och gångstråk.
 • Gång- och cykelväg mot Mittuniversitet.
 • Pendlar- och cykelparkering med mera.
 • Kapacitetshöjande åtgärd med uppställningsspår.
 • Ökad säkerhet genom plankorsning i Nacksta med bomanläggning och stängsling.
 • Trimningsåtgärder - flytt av signaler.

Jämtlands län

 • Ny järnvägsstation i Nälden, Krokoms kommun.
 • Pendlarparkering i anslutning till järnvägssationen i Undersåker, Åre kommun.
 • E 14 Stigningsfält i Rännbergsbacken och i Undersåker, Jämtland
  (Stigningsfält är ett andra körfält som gör att trafiken kan flyta på när långtradare kör sakta eller blir stillastående vid besvärligt väglag).
 • Ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre, E14.
 • Expresscykelvägar – Östersunds kommun. Uppdelade på fem sträckor ca 6,5 kilometer. (Expresscykelvägar är gena, säkra cykelvägar med hög framkomlighet och standard. Separerad från gångbanor, ofta företräde i korsningar.)

Uppdaterad 2017-04-13 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se