Translate site

Startsida Krokoms kommun

Snöröjning, sandning och sopning

Framkomlighet är målet!

Till grund för vinterväghållningen ligger målet att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

Målet för vinterväghållningen är att gator samt gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare ska vara framkomliga för tillåtna fordon och gående. Halkbekämpningen ska vara sådan att gata, gång- och cykelväg kan trafikeras säkert. Undantag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Vinterväghållningen ska utifrån fastställda ramar och rutiner planeras så effektiv som möjligt. Målet är att snöröjning skall ske då snödjupet är max 5 cm, tidigare om möjlighet och behov finns, och att vägarna ska vara röjda innan kl 07.00. Ur kostnadssynpunkt är det ej möjligt att utlova sådana resurser så att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt. Vid stora mängder nederbörd prioriteras gator där lokaltrafiken ska passera, vid normal nederbörd prioriteras de gator, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst.

Att tänka på inför vintern

  • Snö från privata tomter får inte tippas på kommunens mark, utan ska tas hand om på din egen tomt eller fastighet.

  • Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att lite snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighetsägare själv skotta bort snön. Vi försöker att minimera snösläppen, men det kan förekomma.

  • Skotta inte på ett sätt så att snö från din fastighet hamnar på grannens tomt.

  • Skotta och sanda så att samhällsservice kan utföras ex räddningsfordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post och sophämtning kan ske.

Sandning av egen infart

På Rydells väg 2 i Krokom (se karta nedan) finns en sandlåda där du som fastighetsägare kan hämta sand för sandning av din infart.
Max två hinkar per hushåll.

Sopning av gator

Sandupptagning på kommunens gator sker först när snö och is försvunnit.

Trafikverkets vägar

Där Trafikverket är väghållare, d v s på våra "stora" vägar, och det uppstår problem med till exempel snöröjning, borttagning av grus, bilar parkerade efter vägkanten eller sopor och avfall vid vägkanten ska du ringa Trafikverkets växel, telefon
0771 921 921.

Uppdaterad 2018-10-08 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se