Translate site

Startsida Krokoms kommun

Elevhälsa

Elevhälsan i skolan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet är rektor som till sin hjälp har ettt elevhälsoteam (EHT). I teamet ingår rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

I Krokoms kommun finns också en central Elevhälsa som stöd till förskolans och skolans eget elevhälsoarbete. I den centrala Elevhälsan ingår verksamhetschef, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagoger.

Kuratorer och skolsköterskor är placerade på specifika skolor där de också har mottagningar. Skolpsykolog och/eller specialpedagog från den centrala Elevhälsan kan också delta i skolornas EHT-träffar.  

I skollagen (2010:800) kapitel 2, § 25 regleras elevernas rätt till elevhälsa.


Uppdaterad 2017-08-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se