Translate site

Startsida Krokoms kommun

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare.

Skolsköterskan arbetar på tre olika nivåer:

 

Organisationsnivå

 • Medverka i skolans övergripande förändrings- och utvecklingsarbete när det gäller exempelvis värdegrundsfrågor, trygghet och trivsel.
 • Ingå i skolans krisgrupp
 • Bidra med medicinskt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten
 • Bidra med medicinsk yrkesvägledning till studie- och yrkesvägledare

Gruppnivå

 • Arbeta med medicinska och sociala frågor som rör en grupp eller en hel klass som till exempel sex och samlevnad och relationer

Individnivå

 • Erbjuda hälsobesök för förskoleklass, åk2, åk 4 och åk 7. Hälsobesöken har både en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion där eventuella avvikelser i syn, hörsel, tillväxt och andra psykosomatiska och somatiska symptom kan identifieras
 • Hälsobesök för nyanlända elever
 • Erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram
 • Vaccinering av nyanlända elever
 • Genomföra enklare sjukvårdsinsatser
 • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem.
 • Skolläkarmottagning
 • Remisser till ögonmottagning före 8 års ålder samt till öronmottagning

Skolsköterskorna samarbetare med andra instanser och myndigheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Uppdaterad 2018-10-05 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se