Translate site

Startsida Krokoms kommun

Specialpedagog på centrala elevhälsan

Specialpedagogen på elevhälsan arbetar på både individ- och gruppnivå.

Organisationsnivå

  • Medverka i skolans övergripande förändrings- och utvecklingsarbete när det gäller pedagogiska frågor utifrån styrdokumenten
  • Delta i arbetet med organisationsplanering och utvecklingsplaner
  • Specialpedagogen är också ett pedagogiskt stöd för rektorer och den pedagogiska personalen

Gruppnivå

  • Ge pedagogisk konsultation och handledning till personal i skolan
    bidra med specialkompetens inom funktionsvariationer i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Individnivå

  • Som kontaktpersoner för grundsärskolan informera om rättigheter och skyldigheter till föräldrars vars barn blir mottagna i grundsärskolan
  • Som kontaktpersoner för grundsärskolan genomföra pedagogiska bedömningar inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Specialpedagogerna samarbetar med andra instanser och myndigheter som socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering.

Uppdaterad 2018-10-05 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se