Translate site

Startsida Krokoms kommun

Modersmålsundervisning

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjligheten att få modersmålsundervisning i grundskolan.

Undervisningen syftar till att eleven/barnet ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål och kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Samtidigt ska eleven/barnet utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens och tillgodogöra sig arbetet i skolan.

Eleven/barnet kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda av elevens/barnets vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven/barnet.
  • eleven/barnet har grundläggande kunskaper i språket.
  • eleven/barnet/målsmannen önskar få undervisning.

Elever/Barn tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch, samt adoptivbarn, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

En kommun är skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket. Skyldigheten gäller då det finns lämplig lärare att tillgå (enl. grundskoleförordningen).

När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå (enligt Språklagen 2009). Endast ett språk kan läsas som modersmål. För barn i förskolan ska kommunen erbjuda språkstöd i minoritetsspråk (enligt LpFö 98/rev. 10).

Ansökan om modersmålsundervisning

För att läsa modersmål vid höstterminens start påföljande läsår, måste ansökningsblanketten ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 1 april. För att påbörja modersmålsundervisning under vårterminen, ska ansökan ha inkommit senast 1 november. Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven undervisning kommande termin.

Elev och vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning och det är viktigt att vårdnadshavare (båda om det finns två) skriver under ansökan.

Vid frågor kontakta samordnaren för modersmål vid Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Tillsammans med Sameskolstyrelsen ordnar vi integrerad samisk undervisning vid skolor inom Änge och Föllinge rektorsområden.

Uppdaterad 2018-08-21 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se