Translate site

Startsida Krokoms kommun

Elevhälsan börjar i klassrummet

Pernilla Oscarsson är verksamhetschef vid Elevhälsen i Krokoms kommun.

Som ett stöd i den enskilda skolans eget elevhälsoarbete har kommunen en central elevhälsa. Elevhälsan är en gemensam resurs för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsans uppdrag handlar om att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan består av en samlad kompetens av skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare. Totalt handlar det om en styrka på tjugo behöriga medarbetare. Kommunens samtliga sexton grundskolor och grundsärskola har tillgång till Elevhälsans personal. Elevhälsans personal arbetsleds av skolornas rektorer och det är rektorerna som har det yttersta ansvaret för skolans elevhälsoarbete.

Pernilla Oscarsson, Elevhälsans verksamhetschef och ansvarig för arbets- och resursfördelning, medger att det ibland kan bli knepigt med förväntningarna, vem det är som ansvarar för vad, inte minst från vårdnadshavare som inte sällan efterfrågar råd och stöd för sitt barn.

– Vårt arbete är främst hälsofrämjande och förebyggande, det handlar alltså inte om behandling – att lösa enskilda problem på individnivå, förklarar Pernilla Oscarsson.

Elevhälsans personal arbetar bland annat med att kika på varför det uppstår svårigheter för elever i lärmiljön och hjälper till att skapa rutiner och strukturer på grupp- och organisationsnivå som gynnar alla elever. Samtidigt erbjuds lärare och rektorer att få stöd och handledning i sitt arbete.

– Vi erbjuder utbildningsmoduler för personalen inom områden som inlärningssvårigheter och beteendeproblematik, berättar Pernilla. Alla har ett ansvar i skolan – elevhälsan börjar i klassrummet.

"Jag har ett gäng härliga medarbetare som är självständiga, ansvarstagande och flexibla och som har en enorm kompetens"

De specialpedagoger och psykologer som finns inom Elevhälsan genomför bedömningar och utredningar främst inför beslut om rätt till särskola. Skolsköterskorna har det medicinska uppdraget och sköter vaccineringar och har hälsosamtal på individnivå. Kuratorerna arbetar till viss del på individnivå, men med fokus på gruppnivå i olika hälsofrämjande arbeten, ofta i samarbete med lärarna.

– Förutom samtal med enskilda elever jobbar kuratorerna med grupper av elever kring olika teman som till exempel normkritiskt förhållningssätt och tillsammans med skolsköterskor kring sex- och samlevnad, säger Pernilla.

Pernilla, som tidigare arbetat i Västerbotten, tycker det är nära till besluten i Krokom och att det finns goda förutsättningar att strukturera. Dessutom anser hon att kommunen generellt och elevhälsan i synnerhet kommit långt när det gäller samverkan.

– Ja, i elevhälsoarbetet jobbar vi tillsammans med rektorerna och använder oss av en strukturerad arbetsmetod med reflekterande team. Vi kan se mönster på vad som fungerar och inte fungerar, berättar Pernilla. Lärarna är uppmärksamma på vad de själva kan förändra för att skapa trygghet och vill gärna ha handledning och feedback från oss.

Elevhälsans personal träffas en eftermiddag varannan vecka för att utveckla verksamheten tillsammans.

– Jag har ett gäng härliga medarbetare som är självständiga, ansvarstagande och flexibla och som har en enorm kompetens. Att göra skillnad skapar en positiv energi, avslutar en stolt Pernilla Oscarsson.

Thory Andersson

Bilden visar hela arbetslaget vid Elevhälsan i Krokom.

Uppdaterad 2018-03-21 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se