Krokoms kommun - ToppbildTill startsidan

Beskrivning av Krokoms kommuns vapen

På begäran av Krokoms kommun har Curt Lofterud, ordförande i Alsens Hembygdsförening, tecknat ner sin beskrivning/dikt om vårt kommunvapen som komplement till den officiella heraldiska beskrivningen. (kommunvapnet längst upp till vänster)

Förslaget beslutat för användning i kommunstyrelsen 14 oktober 1993.

Bakgrunden är att det inom kommunen finns hällristningar med naturalistiska djurframställningar.
Ursprunget har daterats till yngre stenåldern, epoken 3000-1500 f Kr.
Det finns bara en kommun till, Tanum i Bohuslän, som har en vapenbild av denna typ.

Hällristningsälg

Länge sen smälte isen
Växter slog rot
Djur som åt växter kom
sedan djur som åt djur
sen kunde människan komma

Älgen gav mat, kläder, verktyg,
varm hud för vilans timmar
Älgen blev totemdjur!

Glädjefylld knackar Jägaren
Älgar på Glösabäckens hällar;
Tack för god jakt!
giv oss jaktlycka!

Älgens hjärta pumpar livets blod
till varje levande cell i kroppen
Så pumpar krokomsbornas hjärtan
livets blod till levande celler

Ristningens hjärta manar nutidsmänniska:
         - Var rädd om livet nu
        - Vårda varandra

Ristningsälg bär livets moder,
minner om livets födelse
minner om liv som förs
              från generation
              till generation.

Minner om arv att ta emot
om arv att vårda
om arv att ge

Två blå älvar
bildar krok vid Krokom
En älv ger energi
till hem och arbetets motorer

En älv ger forsarna liv:
sländan, fisken, strömstaren
ger glädje åt jäktad
nutidsmänniska

Ristningar, åkrar, stigar
myrar, fjäll, sjöar
arv att ta emot
arv att vårda
arv att föra vidare

Glädje, allvar, rikedom:
budskap från
Krokoms vapen

Curt Lofterud

Uppdaterad 2009-07-20 av Lars Wiklund
Krokoms kommun, Offerdalsv. 8, 835 80 Krokom, Tel: 0640-161 00 vxl (vardagar 8 till 16), Fax: 0640-161 05, E-post