En spännande framtid

Tomas Jonsson står framför kommunhuset

Det är med stor ödmjukhet jag tar mig an kommundirektörsrollen som Jonas så föredömligt skött under sju år. Jag är oerhört hedrad över att ha fått förtroendet att tillsammans med medarbetarna och våra politiker lotsa Krokom mot framtiden. Jag kastar mig in i hetluften på en gång och kör så det ryker.

Det är precis som Maria nämner ett utmanande arbete vi har framför oss, att skapa mervärde till nytta för invånare, företag och besökare samtidigt som vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur. Att varsamt hantera de förändringar som är nödvändiga, men ändå hålla igen på utgifterna. För vissa kanske det skulle kännas tungt under sådana förutsättningar, men jag ser det i stället som ett lysande tillfälle att se över hur vi arbetar och skapa mesta möjliga nytta för skattebetalarnas pengar.

Gasa och bromsa samtidigt, men bibehålla långsiktigheten och omtanken om personalen. En god arbetsmiljö och bra förutsättningar kommer att gynna såväl kommuninvånare som företag. En välmående personal har förutsättningar att prestera på topp, vilket är nödvändigt med kommande utmaningar.

Kommunen har nu börjat en större digitaliseringsresa där slutmålet är större nytta för invånare och företag, men även kommunens egen personal kommer att uppleva att vardagen underlättas. Ett av målen för digitaliseringen är att skapa förbättrade digitala tjänster, där invånare och företag skall kunna utföra fler ärenden oberoende av plats och tid på dygnet. Det skall dessutom bli möjligt för företag och medborgare i EU att kunna nyttja desamma.

Gasa och bromsa samtidigt, men bibehålla långsiktigheten och omtanken om personalen. En god arbetsmiljö kommer gynna såväl kommuninvånare som företag.

Kompetensförsörjning är en av de större utmaningarna som kommunen står inför och här kan digitaliseringen medföra att färre personer krävs för samma jobb. Det är en nödvändighet då vi ser att den tillgängliga arbetskraften kommer att minska de kommande åren.

Det politiska befolkningsmålet är ambitiöst och utmanande, men det är positivt med politiker som vågar satsa. Det visar en tro på Krokom och en vilja att kommunen ska utvecklas. Jag är redo att tillsammans med personalen och politiken genomföra den här utvecklingen. Tillsammans går vi en lysande framtid till mötes.

Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • Kommun­direktör
  • 0640 161 00

Meny