Nu lyfter vi!

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla kommunen.

Vägen mot 2035

Vägen mot 2035

 • Malin Bergman 2019-12-16

  Ett tack och farväl

  Det här är mitt farväl som kommunstyrelsens ordförande och kommu­nal­råd i Krokoms kommun. Ett stort tack till er alla för möten, samtal och mejl. Tack för att jag har fått ha ert stora förtroende att göra skill­nad i vår fantastiska kommun. Tack också fö...

Nyheter

 1. Positiv start för Projekt Kaxås

  I somras drogs detaljplanearbetet igång på allvar för att göra det stora tomtprojektet i Kaxås möjligt. Parallellt med att planarbetet fortskrider har

 2. Dialogerna är igång!

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum 22 oktober hölls medborgardialoger i Kaxås och i Änge. 24 oktober fortsätter de i Hotagen och i Föllinge.

 3. Fullsatt när skol­struk­turen stod på schemat

  Nyheten har passerat sitt bäst före-datum Intresset var stort när kommundirektör Jonas Törngren och hans medarbetare skulle presentera förslaget till

Med­borgar­dialoger

Datum för nya möten kommer senare.