Äldre

Portrait of the old woman isolated on white

Du som är äldre ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Du ska också ha möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Det finns flera olika möjligheter att få hjälp om du behöver extra stöd för att klara vardagen. Det kan handla om att krafterna börjar avta för dig som blivit äldre. Men det gäller också dig som har en sjukdom eller annan funktionsnedsättning som gör att du behöver stöd. Även du som har en tillfällig skada eller sjukdom har rätt att få tillfälligt stöd.

När dina behov om vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Kontakta oss

Kontakta biståndshandläggare för att få mer information om hjälp och stöd. Handläggarna har telefontid 8.15-9.00 och du når dem genom att ringa kundcenter på 0640 161 00.

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgen i Krokom utgår från den nationella lagstadgade värdegrunden. Du kan läsa mer om den på länken nedan.

Läs mer om värdegrunden på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny