Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

I vår kommun finns idag 23 kommunala förskolor, varav två med inriktning på språk och kultur för urfolket samerna. Här finner du information om våra förskolor och skolor.

Nyheter

 1. Ås skola får ny hämta-lämna från v. 43

  I och med den stora byggnationen på Ås skola, så arbetar både skolverksamheten, Peab och tjänstemännen på kommunen med att kontinuerligt stämma av

 2. Åtgärder för fjärrvärmen på skolomådet i Nälden

  Från vecka 43 till 45 kommer Jämtkraft att göra åtgärder på fjärrvärmen på skolomådet i Nälden. Vecka 43 kommer det grävas vid tennisbanan. Detta

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Ny förskola i Kaxås

  Vi bygger en ny förskola i Kaxås för 34 elever. Detta beror på ökat elevantal och behov av större och modernare lokaler. Elevantalet i Kaxås förväntas

 2. Ny skola i Ås

  Ås skola har vuxit ur kostymen. En ny skola håller på att byggas och planeras att vara klar till höstterminen 2025. Arbetet med utbyggnationen av Ås

 3. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

Tre flickor skrattar tillsammans

Meny