Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Dags för den årliga avgifts­kontrollen

  Det är viktigt att alla familjer i Krokoms kommun betalar rätt avgift för plats på förskola eller fritidshem. Därför gör vi varje år en

 2. Skolbygget i Nälden har startat

  Skolbygget i Nälden ska ge plats för uppemot 300 elever när det står klart hösten 2025. De första spadtagen är tagna och arbetet pågår, vilket kommer

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Sånghusvallens förskola byggs om

  För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning

 2. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 3. Ny förskola i Krokom

  Hösten 2024 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. De tio avdelningarna består av en ny

Tre flickor skrattar tillsammans

Meny