Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

Nyheter

 1. Ingen flytt av elever från Hovs skola

  Det blir ingen flytt av elever från Hovs skola i Alsen, till Trångsviken. Vi har nu rekryterat en behörig lärare till de berörda klasserna. - Vi är

 2. SEXIT – en metod för att lyfta ett svårt ämne

  Med hjälp av SEXIT kan unga som är sexuellt risktagande identifieras och er­bjudas relevant vård och stöd. Skolsköterskor och kuratorer inom

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Sånghusvallens förskola byggs om

  För att kunna erbjuda alla barn i området plats till förskola kommer Sånghus­vallens förskola, med start sommaren 2022, att byggas ut med en avdelning

 2. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

 3. Ny förskola i Krokom

  Hösten 2024 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. De tio avdelningarna består av en ny

Tre flickor skrattar tillsammans

Meny