Vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricks­vatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Vattnet är en liv­sviktig resurs och det är viktigt att vi är rädda om det. Här kan du läsa mer om vad det inne­bär att vara ansluten till Krokoms kommunala vatten- och avloppsnät.

Ansluta till kommmunalt vatten och avlopp

Vill du ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en anmälan. Anmälan/ansökan om kommunalt vatten och avlopp ska göras vid nya anläggningar men även efteranslutningar till Attefallshus, garage, gäststuga eller liknande.

Blankett för ansökan kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

information om vattentaxan


1. Sök bygglov

1. Sök bygglov

Om du planerar att bygga om eller bygga nytt ska du först ansöka om bygglov hos Bygg- och miljö. Kontakta Vatten och ren­hållning för att se om din fastighet har möjlighet till kommunalt vatten och avlopp. Är du redan in­kopplad till det kommunala lednings­nätet och du vill bygga till eller om du tänker driva verk­samhet i din fastighet, ligger det nya bygglovet som grund för eventuell ytter­ligare an­läggnings­avgift.

Här finns vår e-tjänst där du kan söka bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ansök om kommunalt dricks­vatten och avlopp

2. Ansök om kommunalt dricks­vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp skickar du in en ansökan. Vid godkänd ansökan om an­slutning faktureras en an­läggnings­avgift enligt gällande VA-taxa efter meddelad för­bindelse­punkt.

Inom verksamhetsområde för vatten och spill är kommunalt vatten och avlopp tvingande. Undantag kan göras för anlägg­ningar som uppfyller specifika krav, kontakta Bygg och Miljönämnden för ytterligare information.

Blankett för ansökan kommunalt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kundcenter

3. Anläggningsavgiften

3. Anläggningsavgiften

Avgiften beräknas utifrån va-ansökan Ansökan anslutning till kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är en engångsavgift. Vid tillbyggnad eller om du tänker bedriva verk­samhet på din fastighet, ligger det nya bygglovet som grund för ytterligare an­läggnings­avgift.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbind­elsepunkt, servisledning, tomtyta, lägenhetsantal och på hur din fastighet används, till exempel som privatboende eller verksamhet. Anläggningsavgift ska betalas när förbindelsepunkt meddelats.

4. Koppla in vatten

4. Koppla in vatten

Anslutningen fram till förbindelsepunkten utförs av oss på Vatten och renhållning. Kom ihåg att anmäla anslutningen i god tid till oss, minst 14 dagar innan arbetet ska utföras måste vi ha er anmälan.

Påkoppling innebär att de kommunala ledningarna kopplas ihop med de privata
servisledningarna i förbindelse­punkten. Arbetet får utföras av fackman, men det är
obligatoriskt att personal från Vatten och renhållning medverkar.

5. Installera vattenmätare

5. Installera vattenmätare

Vattenmätaren installeras av kommunens anlitade entreprenörer. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras.

Här hittar du mer information om vattenmätare

6. De årliga avgifterna – brukningsavgifter

6. De årliga avgifterna – brukningsavgifter

När du har betalat anläggnings­avgiften och kopplats in till det kommunala lednings­nätet, betalar du sedan årliga bruknings­avgifter. Dessa består av en fast abonnent­avgift, en fast lägenhets­avgift och en rörlig del, där den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om avgifter för vatten och avlopp

Om något gått fel

Är du ansluten till kommunalt vatten och det kommer det inget vatten i kranen? Upplever du andra störningar? Ring kundcenter under kontorstid 0640 161 00.

Här hittar du kontaktuppgifter och journummer

Tips på hur du kan spara vatten

Bild på en droppande vattenkran

I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra till en hållbar framtid.

Allmänt

Allmänt

 • Använd snålspolande munstycke på kranar och duschar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten. En droppande kran kan göra av med 25 liter per dygn. Om läckan orsakar en stråle bred som en tändsticka blir det 800 liter per dygn. Det går att jämföra med att vi förbrukar ungefär 180 liter per person och dygn.
 • Låt inte kranen rinna i onödan (för varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten).
 • Ställ en fylld vattenkanna i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Kroppshygien

Kroppshygien

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
 • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter). Undvik bad i badkar.
 • Det går åt cirka 200 liter vatten för att fylla ett badkar. Det är mer vatten än vad de flesta personer använder per dygn. Ta gärna en dusch istället.
 • Samla upp vatten i duschen i väntan på varmvatten. Återanvänd vattnet till exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätt av trädgårdsmöbler.

Disk och tvätt

Disk och tvätt

 • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin med tvätt).
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Har du diskmaskin, kör endast fulla diskmaskiner.
 • Tvätta endast fulla tvättmaskiner.
 • Om du diskar för hand kan du an­vända diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga för­packningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.

Utomhus

Utomhus

 • När det är möjligt, använd regnvatten smart till trädgårdsbevattning och tvätt av trädgårdsmöbler. En vattenslang kan avge så mycket som 1 000 liter vatten per timme (18 liter per minut). 
 • Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda en vattenkanna. Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.
 • Det går att minska avdunstningen och på så sätt spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö.
 • Gräsmattan klarar en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter vatten om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Tvätta bilen på en biltvätt som åter­vinner vattnet så gör man både vatten­smarta och miljömässiga vinster.

Pool/badtunna

Pool/badtunna

 • Fyll poolen eller badtunnan sakta och nattetid.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny