Dela kraften

Dela kraften

Hjälp oss att lyfta fram platsen, byarna och allt som finns att göra i vår kommun. Här hittar du det du behöver för att göra en affisch eller varför inte en profilprodukt som till exempel en mugg eller en handduk?

Om vi alla tillsammans hjälps åt att berätta om det vi gillar och tycker är speciellt med vår kommun stärker vi stoltheten och intresset för att besöka oss eller flytta hit. Vi tänker att det är allas platsvarumärke. Invånare, företag, föreni­ngar och organisationer – alla äger platsvaru­märket och får använda det i sin kommunikation.

Välkommen att dela kraften!

Hoppa direkt till verktygslådan för att ladda hem material

Exempel på tillämpning av grafisk profil

På bilden syns exempel på hur Krokoms kommuns platsvarumärke kan användas av olika avsändare. När kommunen är avsändare kan kommunvapnet finnas med. Om det är ett företag som är avsändare kan profilen an­vändas tillsammans med företagets egen logotyp. Även för en förening är det förstås möjligt att använda den grafiska profilen och då kanske bara föreningens namn finns med som avsändare.

Fyra hörnstenar

Olika byar och olika delar av kommunen har olika kännetecken och styrkor. I arbetet med att mejsla fram det som är unikt med Krokoms kommun har ändå fyra tydliga gemensamma spår framkommit. Vi kallar det för varumärkets fyra hörnstenar.

Läs mer om varje hörnsten genom att klicka på texten.

Drivkraft med extra växel

Drivkraft med extra växel

I det här mönstret syns företagen och byarna, tätorter och glesbygd. Närheten till naturen och hjärtat som ständigt klappar för den egna bygden.

Lika delar glöd, tjur­skallighet och en vilja att göra gott för den egna bygden lägger grunden för en drivkraft utöver det vanliga. Du hittar den i föreningar, byalag och i företag och resul­tatet är arbetstillfällen, produkter med inter­nationell lyskraft, kultur och idrottsevenemang, skratt och gemenskap.

Mönster i olika färger

Med rötterna i framtiden

Med rötterna i fram­tiden

Det här mönstret symboliserar möj­ligheten att vara uppkopplad och avkopplad mitt i världen i någon av Krokoms 193 byar.

I vår del av landet lever vi livet som det var tänkt att levas. Tillsammans, tryggt och enkelt. Nära den service som behövs och med tid till det viktigaste. Uppkopplad och avkopplad mitt i världen. Här samsas tradition och innovation. Den lilla världen och den stora. Vägen till framtiden går genom byn.

Mönster i olika färger

Naturkraft för äventyr och vila

Naturkraft för äventyr och vila

I det här mönstret syns både vår fantastiska natur och lite av de aktiv­iteter vi erbjuder för både äventyr och återhämtning, till exempel fiske, vand­ring, åka skidor, tälta.

Naturen är samernas arbetsplats och en ständigt närvarande kraftkälla. Milsvida fjäll, djupa skogar, glittrande sjöar och tätortsnära andningshål inspirerar till både äventyr och återhämtning. Det finns alltid något att hitta på och du behöver varken anmäla dig, trängas i kö eller köpa biljett.

Mönster i olika färger

Tusen blommor blommar

Tusen blommor blommar

Kulturen, mångfalden och gemenskapen mellan människrona står i centrum i det här kärleksfulla mönstret.

Få människor på en stor yta gör att alla är viktiga och får plats precis som de är. Här pratas jämska, skånska, samiska, arabiska. Här finns svängrum för idéer och tankar och närhet till stadens utbud och möjligheter. Det skapar frihet, påhittighet och ett välkomnande klimat.

Mönster i olika färger

Kraften - symbolen för platsvarumärket

Symbolen för platsvarumärket kallar vi ”kraften”. Den strävar uppåt och symboliserar den växtkraft som finns här. Symbolen har också formen av en liten eld, i den kan vi läsa in drivkraften, eldsjälarna och värmen som finns människor emellan.

Visa kraften

Symbol för platsvarumärket

Verktygslådan

Du hittar det du behöver i verktygslådan. Där finns logotyper, mallar, bild- och textbank. Vi kommer fylla på allt eftersom vi får in mer material.

Den grafiska profilmanualen finns som stöd för dig som vill använda platsvarumärkets grafiska profil. Du kan förstås också vända dig till oss på kommunen så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter till kommunikatörerna under Kontakt.

Hoppa direkt till verktygslådan

Kontakta kommunikationsavdelningen

Meny