Trygghet och säkerhet

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, ska du kontakta skolan. Samma gäller för dig som är förälder och som upplever att ditt barn blir illa behandlat.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever, där alla kan känna sig respekterade och sedda. En plan mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas varje år. Planen ska berätta om vad skolan ska arbeta med under läsåret för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska också innehålla en uppföljning av föregående läsårs insatser.

Skolan ska också ha en likabehandlingsplan. Den ska främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Likabehandlingsplanen ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

lärare samtalar med barn i klassrum
Hjälpte informationen på sidan dig?