Färdtjänst och resor

När du behöver resa och inte klarar av att åka med den vanliga kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Om du ska till doktorn, sjukhuset eller tandläkaren finns möjlighet att ansöka om sjukresa.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med den vanliga kollektivtrafiken kan färdtjänst eller riksfärdtjänst vara ett alternativ för dig. Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och du betalar enligt en särskild taxa.

Färdtjänstområdet omfattar Jämtlands län. Riksfärdtjänst gäller för resor inom landet utanför Jämtlands län.

Färdtjänstresor bokas via Beställningscentralen i Jämtland AB, telefon 0771 82 00 83.

Ansökan

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukresa

Sjukresa

Ska du resa i samband med läkarvård eller tandvård kan du ansöka om sjuk­resa. Det innebär att du kan få ekono­miskt bidrag om du åker buss, tåg eller med din egen bil.

Sjukresor bokas via Beställningscentralen i Jämtland AB, telefon 0771 82 00 83.

Mer information om sjukresor hittar du på Region Jämtland Härjedalens hemsida.

Länk till 1177/Region Jämtland Härjedalens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilstöd från Försäkringskassan

Bilstöd från Försäkringskassan

Du som har svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer kan ansöka om bilstöd. Det är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov.

Ansökan

Ansökan om bilstöd görs på Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Är du rörelsehindrad och kör bil kan du ansöka om att få ett parkeringstillstånd. Det ger dig rätt att parkera på parkerings­platser för rörelsehindrade.

Även en rörelsehindrad som är passa­gerare och som behöver hjälp av föraren utanför bilen kan få parkeringstillstånd.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny