Nämnder

Personer i ett möte.

I Krokoms kommun finns fem nämnder utöver kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Nämnderna har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige.


Sammanträdeskalender 2023 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra nämnder

 • Barn- och ut­bildnings­nämnd

  Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Bygg- och miljönämnd

  Bygg- och miljönämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Bygg- och miljönämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som handlar om miljö- och hälsoskydd och bygglov.

 • Sam­hälls­byggnads­nämnd

  Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Socialnämnd

  Socialnämnden i Krokom består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Upphandlingsnämnd

  Samtliga kommuner i Jämtlands län samverkar i en gemensam upphandlingsnämnd.

 • Valnämnd

  Valnämnden i Krokom består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

 • Över­förmyndar­nämnd

  Krokoms, Åre och Östersunds kommuner, har en gemensam Överförmyndarnämnd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny