Pengar och bidrag

Pengar som delas ut mellan händer

Om du inte kan försörja dig eller din familj så kan du ansöka om försörj­­ningsstöd. Det finns även andra stöd du kan ansöka om.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänster. Du behöver inte längre fylla i en pappers­ansökan utan kan göra din ansökan digitalt direkt från dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Hoppa till e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En förutsättning för att du ska få ekonomiskt bistånd är att du inte klarar av din ekonomiska situation, trots att du har försökt. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov som kostnader för mat, boende med mera.

Hur fungerar e-tjänsten?

Här kan du läsa mer om hur e-tjänsten fungerar

Vad innehåller e-tjänsten?

Vad innehåller e-tjänsten?

I e-tjänsten ansöker du om ekonomiskt bistånd och kan följa händelserna i ditt ärende från ansökan till beslut. Du kan också få meddelande via sms eller e-post när ditt ärende uppdateras.

Vad behöver jag för att kunna använda tjänsten?

Vad behöver jag för att kunna använda tjänsten?

För att kunna använda e-tjänsten krävs en e-legi­timation eller BankID. Om du ansöker om bistånd till­sammans med din make, maka, parter eller sambo behöver ni båda ha e-legitimation. BankID ordnar du via din bank. Har du ingen bank kan du skaffa en e-legitimation via Skatteverket.

Mer information om ekonomiskt bistånd

Mer information om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kan du ansöka om du har problem att försörja dig själv och din familj. Regler om ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen. Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut.

Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du stå till arbetsmarknadens behov för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Social­tjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och deltar program och åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk behöver du kunna visa ett läkarintyg. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bestånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. I första hand ska du alltid söka andra bidrag och ersätt­ningar som sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Hur beräknas ekonomiskt bistånd?

Stödet ska räcka till hushållets utgifter per månad och beviljas för skäliga kostnader för personliga och hushållsgemensamma behov. Beräkningarna görs med hjälp av en riksnorm som fastställs varje år och gäller för hela landet.

Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsens hemsida.

Länk till socialstyrelsens hemsida för provberäkning ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när jag skickat in en ansökan?

Vad händer när jag skickat in en ansökan?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör vi på socialtjänsten en utredning för att be­döma om du har rätt till bistånd. Din an­sökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. För att underlätta ut­redningen behöver du medverka och lämna in de uppgifter som behövs. Om det inte görs kan du få avslag på din ansökan.

Kontroller

Vi genomför regelbundna kontroller. När du har signerat och godkänt din ansökan kan du utses i en kontroll. Då kommer du att få ett sms med information om vilka hand­lingar som du behöver lämna in till oss för att vi ska kunna behandla din ansökan. Lämnar du felaktiga eller ofullständiga upp­gifter kan det innebära att du får ett felaktigt beslut och kan bli återbetalningsskyldig.

Överklaga beslutet

Du kan överklaga beslutet. Skriv till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Ange vad beslutet gäller och vilken ändring du önskar.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen ger råd i frågor som rör din privatekonomi. Har du frågor kan du ringa eller e-posta din fråga till oss. Vi kan till exem­pel hjälpa dig att gå igenom din ekonomi om du till exem­pel funderar på att ta lån och köpa hus.

Budget

Du kan få hjälp med att göra en budget så att du tydligt ser vad dina pengar går till för utgifter. Om du funderar på att till exempel ta ett lån kan du få hjälp med att gå igenom din ekonomi innan. En budget är ett bra redskap om du vill försöka dra ner på onödiga utgifter eller försöka spara till något.

Skuldsanering

Om du under lång tid dragits med stora skulder och inte kommer någon vart kan du få hjälp med att söka skuldsanering.

Boka ett möte hos oss

Väntetiderna kan variera mycket. Medan du väntar är det bra om du förbereder dig genom att skaffa alla uppgifter om dina lån och skulder, vilka tider de löper över och vilka räntor som gäller för olika skulder.

Fler ekonomiska stöd

 • Bostadstillägg

  Har du rätt till bostadstillägg? Bostadstillägg är ett tillägg till den all­män­na pensionen och du ansöker du hos Pensions­myndigheten.

 • Äldreförsörjningsstöd

  Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

 • Konsumentvägledning

  Det regionala kontoret för konsumentinformation finns i Lit. Här kan du få hjälp med förköpsrådgivning, konsumenträtt och hushållsekonomiska råd.

 • Fonder

  Krokoms kommun förvaltar ett antal fonder som du kan söka bidrag från.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny