Politik och beslut

Det är politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är ansvariga för den kommunala servicen. De är uppdragsgivare och anger inriktningen för kommunens verksamheter.

Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar och policyer. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål och ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

Ladda ned sammanträdeskalender 2020 för utskriftPDF

Ladda ned sammanträdeskalender 2021 för utskriftPDF

Sammanträdes­kalender

 • 27 jan

  Bygg- och miljö­nämndens presidium

  Kommunhuset i Krokom
 • 3 feb

  Kommun­styrelsens presidium

  Kommunhuset i Krokom
 • 3 feb

  Samhälls­byggnads­nämndens presidium

  Kommunhuset i Krokom
 • 3 feb

  Näringslivs­utskottet

  Kommunhuset i Krokom
 • 10 feb

  Bygg- och miljö­nämnden

  Kommunhuset i Krokom

Organisation

Organisationsskiss Krokoms kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöavdelning Överförmyndarnämnd Valnämnd Revision Kommunala bolag Kommunförbund och samverkansnämnd
Hjälpte informationen på sidan dig?