Jobbvägar

Olika vägar till jobb

I Krokoms kommun finns några av Sveriges viktigaste jobb. Här får du möjlighet att göra stor skillnad i människors liv, men också att själv växa och utvecklas.

Vi erbjuder dig många olika vägar till jobb:

Stöd till arbetssökande

Stöd till arbets­sökande

Hos Arbete och Integration erbjuder vi stöd på vägen till ordinarie arbets­marknad. Via oss kan du få praktik, arbetsträning, ett socialt samman­hang, stöd i dina studier och under en period jobb med handledning.

Verksamheten samverkar framför allt med Arbetsförmedlingen, social­tjänsten, förssäkringskassan och andra aktörer i syfte att fler personer ska få ett arbete och kunna försörja sig själva.

Arbetet bedrivs dels genom olika arbets­marknadsprojekt samt genom att anordna anpassade arbetstillfällen och praktikplatser inom kommunens verksamheter.

Vill du ta del av dessa åtgärder prata med din handläggare på arbetsför­medlingen, socialtjänsten eller för­säkringskassan.

Intresseanmälan till arbete eller arbetsträning/praktik via Arbete och Integration Öppnas i nytt fönster.

Exempel på aktiviteter

Exempel på aktiviteter

 • Kartläggning och Individuellt stöd
 • Arbetsträning och anpassade anställningar
 • Studiebesök
 • Gruppaktiviteter
 • Matchning mot privata och offentliga arbetsgivare
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter

Arbetsträningsarenor

Arbetsträningsarenor

 • Återbruksverksamhet, till exempel att reparera möbler och skapa nytt i återbrukat material
 • Vaktmästeri. Administrativa och praktiska arbetsuppgifter i kommunhuset
 • Bilservice. Rekond och transport av kommunens bilar till serviceverkstad och besiktning.
 • Café Delikat i kommunhuset

Stöd till unga – kommunalt aktivitetsansvar

Stöd till unga – kommunalt aktivitets­ansvar

Vi söker dig som är mellan 16 och 20 år som antingen har hoppat av eller aldrig börjat gymnasiet och inte har jobb.

Kommunen har enligt skollagen ett så kallat aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år.

Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter. Här följer några exempel:

 • Kartläggning och individuellt stöd
 • Arbetsträning och anpassade anställningar
 • Studiebesök
 • Gruppaktiviteter
 • Matchning mot privata och offentliga arbetsgivare
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på Arbete och Integration för att få hjälp med att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Vi hoppas att tillsammans med dig komma fram till hur du kan ta nästa steg som till exempel kan vara en praktik, ett arbete eller studier.

Skicka ett mejl till kaa@krokom.se eller ring Eleonor Sjöberg, arbetskonsulent, på telefonnummer 0640 168 76 om du har frågor.

Praktikplatser och examensarbeten

Praktikplatser och examensarbeten

Inom Krokoms kommun finns många yrkesområden representerade och för dig som studerar finns det bra möjlig­heter att hitta en spännande praktik­plats.

I kommunens verksamheter kan du också hitta intressanta uppslag till uppsatsarbeten och examensjobb.

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns när det gäller praktikplatser, uppsatsämnen eller examensjobb? Kontakta vårt Kundcenter så slussar de dig vidare till kontaktperson inom respektive verksamhetsområde.

Bemanningspoolen

Att arbeta via Krokoms Bemanningspool innebär att ersätta ordinarie personal vid korttidsfrånvaro. Intresserad?

Bild på en kvinna som pussar en äldre kvinna på kinden.

Kostpoolen

Krokoms Kostpool är en vikariepool för att ersätta ordinarie personal inom våra kök vid korttidsfrånvaro. Lämna en intresseanmälan om du är intresserad att arbeta som timvikarie i Kostpoolen!

Meny