Inter­kommunal er­sättning (IKE)

Om ett barn tas emot av kommunal eller fristående förskola, grundskola eller fritidshem i annan kommun har mottagande kommun rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet är det hemkommunens barn- och elevpeng som avgör ersättningens storlek. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen.

Priserna nedan gäller för 2023 och är räknade på 261 förskole/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.

Förskola 1-2 år

 

Förskola 1-2 år


Annan kommun

Enskild annan kommun

Enskild Krokom

År

139 450:-

147 817:-

145 786:-

Månad

11 621:-

12 318:-

12 149:-

Dag

534:-

566:-

534:-

Förskola 3-5 år

Förskola 3-5 år


Annan kommun

Enskild annan kommun

Enskild Krokom

År

131 555:-

139 499:-

137 418:-

Månad

10 963:-

11 621:-

11 451:-

Dag

504:-

534:-

527:-

Fritidshem

Fritidshem


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

43 114:-

45 701:-

Termin

21 557:-

22 851:-

Månad

3 593:-

3 808:-

Dag

165:-

175:-

Grundskola F-6

Grundskola F-6


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

88 968:-

94 306:-.

Termin

44 484:-

47 153:-

Månad

7 414:-

7 869:-

Dag

500:-

530:-

Grundskola 7-9

Grundskola 7-9


Annan kommun

Enskild annan kommun

År

97 244:-

103 079:-

Termin

48 622:-

51 539:-

Månad

8 104:-

8 590:-

Dag

546:-

579:-

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny