Stipendier och utmärkelser

Berne och Annika Brenje, årets företagare 2018.2018

Berne och Annika Brenje, Big River Camp årets företagare 2018

Vi vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar, som bor och är verksamma i kommunen och som gör skillnad.

Med kommunens priser och stipendier vill vi stimulera till hållbar utveckling med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning, mångfald och mini­merad klimatpåverkan.

Våra priser och stipendier delas ut vid Krokoms Guld­kväll i början av oktober varje år.

Information om våra stipendier och utmärkelser

Guldkroken

Guldkroken

Priset består av 30 000 kronor i prispengar samt en statyett. Guldkroken kan gå till grupp eller organisation som har gjort särskilda insatser inom ett eller flera av områdena social sammanhållning, mång­fald, levande landsbygd, en hållbar ut­veckling med förbättrad miljö.

Juryn består av Kommunstyrelsens presi­dium samt kommunens marknads-föringsgrupp. Juryns beslut kan inte över­klagas.

Eldsjälspris

Eldsjälspris

Priset är avsett att uppmuntra och uppmärk­samma en eldsjäl som är positiv, har driv­kraft och ett brinnande engagemang. Priset ska gå till en person som bor i Krokoms kommun.

Kulturpris

Kulturpris

Priset är på 10 000 kronor och kan tilldelas enskild person, grupp eller organisation. Kultur­pristagaren ska vara verksam i Krokoms kommun och ha utfört någon form av insats för att utveckla, stimulera eller entusiasmera människor till ökad kulturell trivsel i kommunen.

Ungdomskulturstipendium

Ungdomskulturstipendium

Priset är på 5 000 kronor och tilldelas enskild person eller grupp. Föreslagen stipendiat ska vara i åldern 13-25 år.

Kulturstipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom litteratur, bild, film, musik, dans, teater eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform.

Ledarpriset

Ledarpriset

Priset ska vara ett synligt och påtagligt bevis för den uppskattning samhället visar för ett omfattande arbete för ungdomens fostran.

Pristagaren ska i betydande omfattning ha ägnat tid och kraft åt föreningsverksamhet och ungdomsledargärning på administrativ och ledarnivå inom kommunens gränser. Priset är på 15 000 kronor och delas på två pristagare.

Värdet av stipendiatens insats bedöms utifrån det arbete som gjorts inom verksam­hets­­området, och i vilken mån arbetet utförs utan ekonomisk gottgörelse i någon form.

Stipendiaten ska vara eller ha varit verksam inom kommunen.

Kommunstyrelsens presidium ska med stöd av idrottsalliansen i Krokoms kommun utse stipendiater. De är inte bundna vid inkomna förslag utan kan själv välja kandidat utanför den föreslagna kretsen.

Två stipendiater ska utses varje år. Om det av någon anledning inte utses två stipendiater ska pengarna istället användas till annat ändamål till gagn för kommunens idrottsrörelse.

Utvecklingsstipendium för ungdom

Utvecklingsstipendium för ungdom

Stipendiet ges till en person som är högst 25 år och som utför något positivt för bygdens utveckling som

  • intresserar andra ungdomar och ökar deras engagemang i föreningslivet
  • i sin tur kanske leder till att ung­domarna stannar kvar i bygden i framtiden

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas av två personer. Om det av någon anledning inte utses två stipendiater ska pengarna istället användas till annat ändamål till gagn för kommunens idrottsrörelse.

Värdet av stipendiatens insats bedöms utifrån det arbete som gjorts inom verksam­hets­året, och i vilken mån arbetet utförts utan ekonomisk gottgörelse i någon form.

Stipendiaten ska vara eller ha varit verksam inom kommunen.

Kommunstyrelsens presidium ska med stöd av idrottsalliansen i Krokoms kommun utse stipendiater. De är inte bundna vid inkomna förslag utan kan själva välja kandidat utanför den föreslagna kretsen.

Guldstjärnan

Guldstjärnan

Guldstjärnan delas ut till Årets service­företag/arbetsplats och Årets service­person.

Gott värdskap och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Det en framtidsfråga för Jämtland Härjedalen och därför arrangeras Guld­stjärnan. Det är Jämtlands kommuners egen årliga utmärkelse. Guldstjärnan delas ut till en person och ett företag eller arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande.

En jury utser tre finalister i varje kategori där allmänheten sedan kan rösta fram en vinnare. Dessa poäng läggs sedan ihop med juryns poäng där båda parter väger lika mycket.

Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspris

Priset delas ut till organisation, företag eller enskild person som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt för personer med funktionsvariation.

Allan Edwalls stipendiefond

Allan Edwalls stipendiefond

Fondens syfte är att ge stöd och upp­muntran till unga människor som efter gymnasiet vill vidareutbilda sig inom dans, bildkonst, musik, teater, film eller därmed jämförbar konstnärlig uttrycks­form.

Stipendiet ska ges till enskild person eller grupp för att stimulera till fortsatt vidare­utveckling inom sin konstart. Stipendiat ska ha an­knytning till Krokoms kommun.

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut Trettondedag jul (6 januari) på Hissmofors Folkets hus, i samband med en underhållande helkväll Allan Edwalls minne anda.

Ansökan

Ansökan eller förslag på stipendiat skickas senast den 31 oktober till:
Krokoms kommun, Erika Andersson, 835 80 Krokom

Märk kuvertet: Allan Edwalls stipendiefond

Du kan också mejla in ansökan eller förslag på stipendiat till:
erika.andersson@krokom.se

Andra stipendier

Andra stipendier

Det finns även möjlighet att externt söka stipendier för att uppmuntra duktiga ledare och aktiva.

Några av de vanligaste:

  • Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund har ett antal både stipendier och utmärkelser.
  • Länsförsäkringar delar varje år ut ett stipendium till en välförtjänt ledare i varje kommun.

Ansök om flagga och fana

Ansök om flagga och fana

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år på nationaldagen ut flaggor och fanor till förtjänta organisationer/föreningar. Landshövdingen delar ut flaggor till förtjänta enskilda personer.

Ansökan – organisationer och föreningar

Organisationer och föreningar ska sända sin ansökan om flagga eller fana direkt till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm.

Sista ansökningsdag är 1 januari varje år. Ansökningsblankett för organisationer och föreningar laddas ner från Stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsida:

Länk till Sveriges Nationaldags hemsida

Ansökan – enskild person

Enskild person ska skicka sin ansökan direkt till Landshövdingen, Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund. Flaggorna fördelas på alla kommuner och delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Sista ansökningsdag är den 24 april det år du ansöker. Ansökningsblankett för enskilda personer finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny