Bredband och IT

I Sverige arbetar statliga och regionala myndigheter kraftfullt till­sammans med landets alla kommunerna med bred­bands­strategier för att kunna möta ut­maningarna i detta om­ställnings­arbete. För att klara detta måste vi alla förstå vart samhället är på väg och hur man som individ, företag och organisation ska för­hålla sig då tillgången på till snabbt bred­band nu byggs ut i ett rasande tempo.

IP-Only är nätägare och kommuni­kations­operatör till fiber­nätet som ansluts till privata fastigheter.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden på IP-Onlys hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strategier

Strategier

Regeringen presenterade vid årsskiftet 2016/2017 en ny och uppdaterad bred­bands­strategi fram till 2025. På regional nivå pågår arbete med att ta fram en regional bredbands­strategi. En bredbandsstrategi för Krokoms kommun beslutades av kommun­styrelsen i november 2017.

Varför ska man ha bredband?

Varför ska man ha bredband?

Det är viktigt att förstå att digitali­seringen med utbyggt bredband ger oss möjligheter både i storstad, tätort och på landsbygden. Investering i infra­struktur och snabbt bredband.

Nytta och möjligheter

Nytta och möjligheter

Exempel på nyttan kan vara att du som individ kan ha direkt­kontakt med din läkare via dataskärmen, skolungdomar och studenter kan göra läxor och uppgifter på nätet eller att du kan arbeta eller studera på distans. Inom vård och omsorg kommer välfärds­tjänster och e-hälsa bidra till ökad service, kvalitet och närvaro.

Med snabbt bredband öppnas möjligheterna till utveckling för exempelvis service­företag, besöks­näring och teknik­företag. Fibern kan självklart också användas för streaming - lyssna på musik och se på film, utföra betal­tjänster som exempelvis bank­ärenden med mera.

Film från PTS (Post- och telestyrelsen) om nyttan med fiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kvinna distansjobbar från skogen. det vill jag också göra.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny