Projekt kultur och fritid

Kultur och fritid - avslutade projekt

  1. Kraftprojektet

    Hissmoskolan i Krokom och Aspås skola deltar i kompetensutvecklingsprojektet Kraftprojektet. Gunnar Hellström, lärare Aspås skola. Hissmoskolan Hälsa

  2. Kulturskolans Manifestival 2018

    Under Manifestivalen som pågick 21–25 maj 2018 så lyftes Kulturskolans verksamheter och duktiga elever fram. Magneten i Krokom fylldes av musik och

  3. PIM

    PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skolverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan. PlM handlar till viss del om att

fötter beklädda med traditionella samiska fotbeklädnader
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny