Så fungerar kommunen

Kommunen har ansvar för viktiga samhälls­funktioner. Vissa verk­sam­heter är kommunen skyldiga att ha enligt lag. Andra verk­sam­heter är fri­villiga och be­slutas av lokala politiker.

Kommunen är exempelvis skyldig att erbjuda:

  • barnomsorg
  • skola
  • socialtjänst
  • renhållning och avfallshantering

Öppen förskola, fritidsverksamhet, näringslivsutveckling och kultur är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda.

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Verksamheten drivs i olika förvaltningar av anställda tjänstemän som utför det arbete som de för­troende­valda har fattat beslut om.

Lagar som styr kommunens verksamhet

Kommunallagen är den lag som mest styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som exempelvis:

  • socialtjänstlagen
  • skollagen
  • tryckfrihetsförordningen
  • offentlighets- och sekretesslagen
  • förvaltningslagen, med flera.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vy över Krokom samhälle
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny