Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. BarnSäkert ska förhindra att barn far illa

  Efter en pilotstudie under 2023 införs nu metoden BarnSäkert på bland annat Krokoms kommuns barnavårdscentraler. Målet är att hitta riskfaktorer i

 2. Förälder – delta i intervjustudie om föräldraskapsstöd!

  Vilket stöd behöver du i din föräldraroll? Vi vill veta så att vi kan erbjuda rätt insatser! Delta i en intervjustudie för att bidra till att utveckla

Pågående projekt

 1. Ma råkes! Mötesplatser för seniorer

  Nu har du som senior möjlighet att besöka våra mötesplatser Ma råkes! Här kan du delta i anordnade aktiviteter, lyssna på inbjudna föreläsare eller

 2. 3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

  Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande. 3 Kithens, 3 Paths to Empowerment

 3. Svartsjuka är inte romantiskt

  Krokoms kommun uppmärksammar kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" som påbår under perioden 1 februari till 31 mars. Kampanjen riktar sig till dig

 4. Stärkt föräldra­skaps­stöd

  Du som är förälder eller annan viktig vuxen för ett barn är viktig då du har en unik möjlighet att främja barnets hälsa och utveckling! Nu arbetar vi

Aktiviteter på boendena

Meny