Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Undvik besök på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder

  Under jul- och nyårshelgen har smittspridningen av Covid ökat i hela länet. Läget är pressat på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder. Krokoms

 2. Med människan i fokus

  Just nu pågår en stor och viktig om­ställning inom vården och omsorgen i hela Sverige. Målet är en god, nära och samordnad vård som även fo­kuserar på

Pågående projekt

 1. Samtalsgrupp

  Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa? Nu har du chansen att vara med i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen får du möjlighet

 2. Volontär på äldreboende

  I Krokoms kommun finns tre särskilda boenden och vi söker dig som vill hjälp till att förgylla vardagen för våra boende. Vill du vara med och göra

 3. Bostäder till nyanlända

  Har du en bostad att hyra ut? Kommunen växer och vi blir allt fler. Våra nya Krokomsbor behöver en första bostad. Vi vänder oss till dig som har en

Aktiviteter på boendena

Meny