Omsorg och hjälp

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa om vilken hjälp du kan få när det gäller ekonomi, familjerelationer, missbruk och våld.

Nyheter

 1. Informationsträff om Äldrebygget

  Bygget av det nya äldreboendet på Tullkvarnsvägen har kommit i gång på riktigt. I vår är det också dags att tömma gamla delen av Blomstergården för

 2. Våld kan se ut på många olika sätt men är aldrig okej!

  Unga som blir utsatta eller utsätter andra för våld behöver veta var de kan vända sig för att få stöd. Därför går flera organisationer nu ut med en

Pågående projekt

 1. Äldrebygget - nu förbättrar vi särskilt boende för äldre

  Informationsträff om Äldrebygget 12 december För att ni, boende och närstående, som berörs av detta ska få information om vad som händer och möjlighet

 2. Samtalsgrupp

  Ger du hjälp och stöd till någon i din närhet med psykisk ohälsa? Nu har du chansen att vara med i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen får du möjlighet

 3. Volontär på äldreboende

  I Krokoms kommun finns tre särskilda boenden och vi söker dig som vill hjälp till att förgylla vardagen för våra boende. Vill du vara med och göra

Aktiviteter på boendena

Meny