Bra att veta

En äng och röd ladugård med fjäll och sjö i bakgrunden.

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län, mellan Åre, Östersund och Strömsunds kommun och angränsar även till Norge i de norra delarna.

Här kan du läsa om hur du hittar till Krokoms kommun, ta del av kartor för boende, mat och aktiviteter. Här hittar du information om vad gäller för dig med husbil eller husvagn, om hur du tar hand om naturen under din vistelse och vad som gäller för hushållssopor och återvinning.

Bra att veta

Hitta hit

Hitta hit

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län, mellan Åre, Östersund och Strömsunds kommun och även gränsen till Norge i norra delarna. Till Krokoms kommun kan du ta dig till med tåg, bil, buss och flyg.

Närmaste flygplats:
Åre Östersund Airport. Flygbolag som flyger till Åre Östersund Airport hittar du på deras hemsida.

Östersund Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tåg:
SJ och Norrtåg trafikerar tågsträckan som går till Krokoms station.

SJ Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrtågs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länstrafiken i Jämtland/Härjedalen:
Länstrafiken trafikerar sträckor inom kommunen och länet i stort. Använd Reseplaneraren för att söka fram din resa.

Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hyra bil:
Här är några företag som hyr ut bilar i Jämtland.

Avis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europcar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hertz Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sixt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mabi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartor

Kartor

För att du lättare ska hitta till våra besöksmål och andra verksamheter i vår vackra kommun har vi samlat dessa i verktyget Google-maps. Du kan på ett enkelt sätt använda kartan för navigation. Kontakta alltid respektive anläggning för öppettider, bokning eller övrig information. Öppna kartan via webb­läsare om det inte fungerar via app.

restauranger och caféer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


aktiviteter och besöksmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


badplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


isbanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


vandringsturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information vandringsleder i kommunen så kan du läsa mer på sidan Vandra. För dig som vill vandra i fjällen rekommen­deras Fjällkartorna Z5 Åkersjön eller/och Z3 Hotagen, Outdoorkartan nr 9 Gäddede Hotagsfjällen Föllinge samt Calazos fjällkarta över Gäddede, Hotagsfjällen och Skalstugan, beroende på vilken del av Krokoms fjällvärld du vill besöka.
Ladda ner Lantmäteriets app; Fjällkartan, men glöm inte karta och kompass vid längre turer

Vandra

Var får jag ställa upp min husbil/husvagn?

Var får jag ställa upp min husbil/husvagn?

Var får jag ställa min husbil/husvagn? I Jämtlands län finns det gott om campingplatser för både husvagnar och husbilar. Det finns också särskilda ställplatser för husbilar. Om du vill campa utanför iordningställda platser finns en del begränsningar som är viktiga att känna till.

I Krokoms kommun finns lokala ordnings­föreskrifter som säger att camping i husvagn och husbil inte får ske på offentlig plats. Med offentlig plats menas bland annat allmänna vägar, gator och parker.

På enskilda vägar är det upp till mark­ägaren att bestämma om motortrafik ska vara tillåten och att i vissa fall reglera parkering. Om inget annat anges får du ställa upp ditt fordon precis intill vägen, förutsatt att marken inte skadas, parkeringen utgör en trafikfara eller markägaren hindras i sin verksamhet. Vid övernattning nära ett bostadshus behöver du först fråga markägaren om lov.

Rastplatser är främst tänkta för till­fällig rast och vila. Grundregeln är att du på vardagar får stanna i högst 24 timmar på rastplatser och skyltade P-platser utmed allmän väg. På lördagar, söndagar och helgdagar får du stanna till nästa vardag. Om andra regler gäller ser du detta på en tilläggstavla under P-märket vid rastplatsen.

Håll dig på vägen

Välkommen ut i den Jämtländska naturen!
Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vistas och röra oss i naturen – till fots, med cykel eller kanske till häst. Alla ska kunna njuta av Jämtlands vackra fjäll, skogar och vatten, både i dag och i framtiden. Därför finns några regler och lagar som vi alla måste ta hänsyn till. Håll dig till vägen och kör inte i naturen.

Inte störa - Inte förstöra
När du vistas i naturen måste du alltid visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor. Huvudregeln i allemansrätten är att inte störa eller förstöra. Viktigt att tänka på är att allemansrätten inte ger dig rätt att köra med motorfordon i skog och mark, på stigar eller stränder. Rätten att färdas och campa i motorfordon begränsas nämligen i terräng­körnings­lagen.

Vad innebär terrängkörningslagen?
Terrängkörningslagen innebär att all körning av motorfordon utanför väg är förbjuden. Det behövs inga förbuds­skyltar för att förbudet mot terräng­körning ska gälla och det gäller även på din egen mark, förutom vid skogs­bruk och jordbruk. Anledningen till förbudet är att motordrivna fordon i naturen leder till skador på mark och växter och att det kan störa djur och människor. Om du ska parkera ditt fordon kan du göra det precis intill vägen om du inte skadar marken, stör markägaren eller står i vägen.

Vad är terräng?
All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, stränder, parker, åkrar och ängar, räknas som terräng. Det gäller även stigar, motionsspår och leder som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk.

Vad räknas som motorfordon?
Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor, till exempel bilar, husbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder och traktorer. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.

Camping i tält
Det går bra att tälta något enstaka dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Om ni är många som ska tälta eller om du är nära en bostad behöver du be markägaren om lov. Tänk på att inte tälta på ömtåligt underlag eller på mark som används för jordbruk eller planteringar.

I nationalparker och naturreservat gäller särkilda regler.
Ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns informationsskyltar i området som visar vad som gäller. Informationen finns även på Länsstyrelsen Jämtland/Härjedalen - besöksmål.

Jämtland/Härjedalen hemsida - Besöksmål, länsstyrelen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hand om varandra och naturen

Ta hand om varandra och naturen

Många söker sig ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället.

På våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Tio hänsynsfulla tips

 • Det finns många fina platser i naturen. Passa på att utforska nya områden nu när intresset för att vistas i naturen är extra stort.
 • Fika och pausa på platser med gott om utrymme där det är enkelt att hålla avstånd till andra besökare.
 • Det är väldigt viktigt att du tänker på brandrisken, särskilt när det är varmt och torrt. Elda och grilla helst bara på anvisade platser.
 • Ta gärna med dig något att äta ut i naturen, men ta med dig skräpet hem om soptunna är full.
 • Du kan bada vid en strand eller använda en brygga som ligger utanför en tomt, bara du inte stör fågellivet eller hindrar ägaren från att använda bryggan. Visa hänsyn till djur och människor om du åker båt eller vattenskoter.
 • För att alla ska ha en fin upplevelse i naturen, visa hänsyn till de som bor i området. Det kan till exempel handla om att inte gå på åkermark, inte trampa på grödor, inte störa boskap, undvika att gå för nära bostadshus.
 • Det är många som upptäcker Sverige med husbil och husvagn. Det är inte tillåtet att köra i terrängen, och det inkluderar såväl skog och mark, som stränder och parker.
 • Bestämmelserna för var du kan övernatta kan variera från kommun till kommun. Kolla upp vad som gäller.
 • Under sommaren händer det mycket i naturen. Då behöver du hålla hunden under extra stor uppsikt för att inte störa nyfödda djur.
 • Du är välkommen att övernatta något enstaka dygn i naturen. Håll avstånd till bostadshus och välj en plats med tålig mark.
 • Naturreservat och nationalparker kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, vindskydd och stugor. Information om dessa regler hittar du på Sverigesnationalparker.se eller lansstyrelsen.se.

Och njut av naturen! Nu – men även nästa säsong, och nästa.

Allemansrätten

Allemansrätten in english Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sportfiskarna på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämtland/Härjdedalens , länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hushållsavfall och återvinning

Hushållsavfall och återvinning

Hushållsavfall
För hushållsavfall finns Betalsäckar som kan användas av både fritidshus­ägare som inte har ett sopkärl och av turister. Betalsäcken köps hos ombud och man lämnar den fyllda säcken i speciellt kärl hos ombuden. En betalsäck är på 130 liter och ska slängas i anvisad behållare. Färdsopor kan slängas antingen i Trafikverkets sopkärl på vissa rastplatser eller genom att köpa en betalsäck och lämnas hos något av ombuden i kommunen.

Här hittar du ombud till betal­säckar

rastplatser på trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Husbil/husvagn
Hos de flesta campingar kan du tömma latrin och gråvatten. Stäm av med respektive camping vad som gäller för tömning hos dem. Sopor som uppstår på en camping ska kunna slängas på den campingen. Campingägaren ska kunna ta hand om sopor och erbjuda sopsortering.

campingar i Krokoms kommun

Fritidshus
Har du fritidshus i Krokoms kommun? Här får du reda på hur du hanterar ditt avfall.

Läs mer om Avfall från fritidshus

Återvinningsstation
På en återvinningsstation lämnar du förpackningar och tidningar. Sortera ut förpackningar av plast, papper, metall, glas och tidningar och lämna på en återvinningsstation. Återvinningsstationer är obemannade och ägs och drivs av Krokoms kommun.

återviningsstationer i Krokoms kommun

Hitta din återvinningsstation på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett barn som sitter vid vägkanten med ett blommande vägdike bredvid.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny