Kontakta kommunen

Kundcenter är kommunens ansikte utåt och din väg in. Genom att kontakta kundcenter så får du hjälp och guidning. 

Många ärenden hanteras direkt av våra medarbetare i kundcenter. Kontakta kundcenter på telefon 0640 161 00 under kontorstid. Du hittar kontaktuppgifter till tjänstemän och förtroendevalda samt till nämndernas ordförande via menyns undersidor.

Skicka epost till kundcenter@krokom.se

Här finns kontak­tuppgifter till tjänste­män och för­troende­valda

Journummer

Viktiga telefonnummer utanför ordinarie kontorstid

Ärende

Telefonnummer

Felanmälan vatten och avlopps­ledningar utanför fastig­het
Läns­alarmerings­centralen, endast akuta ärenden.

063 12 67 95

Felanmälan från Krokoms­bostäders hyres­gäster
Läns­alarmerings­centralen, endast akuta ärenden.

063 12 67 95

Felanmälan fjärrvärme
Jämtkraft

063 14 90 00

Socialjouren
SOS Alarm

112

Meddelandebox
Meddelande­boxen är en telefon­svarare med information vid kris eller extra­ordinär händelse. Här kan du få senast till­gänglig information om läget samt lämna meddelande

0640 626 01

Akut slamtömning efter 17.00
Avlopps­service AB

063 10 90 06

Bild på personalen i kundcenter.
Hjälpte informationen på sidan dig?