Trafik, gata och infrastruktur

Kommunen ansvarar för drift och under­håll av väg-, gång- och cykelvägnätet samt vägbelysning där Krokoms kommun är väg­hållare.

Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna, till exempel E14, Offerdalsvägen och Rödö­vägen.
Förutom de kommunala och statliga vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal sam­fällighetsförening som ansvarar för skötseln.

Nationella väg­data­basen visar dig vem som är väg­hållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker trafik, trafik­stör­ningar, skyltar och väg­visning

Snöröjning, sandning och sopning

Snöröjning, sandning och sopning

Målet för kommunens vinterväghållning är att våra vägar samt gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare ska vara framkomliga för fordon och gående. Halk­bekämpningen ska vara sådan att väg, gång- och cykelväg kan trafikeras säkert. Undan­tag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Målet är att snöröjning ska ske då snödjupet har uppnått fem centimeter. Vi kan dock inte lova att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt mot bakgrund av att våra resurser är begränsade.

Entreprenören som sköter vinterväghållningen på kommunala vägar har i uppdrag att snöröja gatumarken när det kommit fem centimeter snö. Entreprenören har också i uppdrag att halkbekämpa när det är halkigt och när det är risk för halka.

Övriga åtgärder som exempelvis isrivning, breddning av vägar och bortforsling av snöhögar till snötippen sker genom beställning till entreprenören. Samma tillvägagångssätt gäller för Krokoms kommuns fastigheter.

Vid stora mängder nederbörd prioriteras gator där lokaltrafiken ska passera, vid normal nederbörd prioriteras de vägar, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Sandupptagning på kommunens gator sker först när snö och is försvunnit.

Att tänka på inför vintern för dig som fastighets­ägare

Snö från privata fastigheter får inte tippas på kommunens mark, utan ska tas hand om på den egna fastigheten. Skotta inte på ett sådant sätt att snö från din fastighet hamnar på grannens fastighet.

Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighetsägare själv skotta bort snön. Vi försöker minimera snösläppen, men det kan förekomma.

Skotta och sanda så att samhällsservice kan utföras, till exempel att räddningsfordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post och sophämtning kan ske.

Sand för avhämtning

Sand för privat bruk finns att hämta på Rydells väg 2 i Krokom. Max två hinkar per hushåll.

Skoterkörning

Skoterkörning

Det är förbjudet att köra skoter och andra motorfordon i terräng på snötäckt mark inom tätbebyggda områden.

Förbudsområdena är:

 • Aspås
 • Dagsådalens skjutfält
 • Föllinge
 • Krokom/Dvärsätt
 • Nälden/Vaplan
 • Trångsviken
 • Ytterån
 • Änge
 • Ås

Förbudet gäller även på följande platser:

 • inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
 • inom skidbackar samt kälkbackar
 • i skidspår som har fast markering
 • på fotbollsplaner och golfbanor som har utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter

Dispens för bred och tung transport

Dispens för bred och tung transport

Om transporten enbart sker inom Krokoms kommun så ansöker du hos kommunen, men går den genom flera kommuner görs ansökan hos Trafikverket.

Vid ansökan om dispens för bred och tung transport tar kommunen ut en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige (Dnr 92/KS0187).

Vid normal handläggning kostar det 200 kr och för snabb handläggning är avgiften 400 kr.

Mer information om transportdispenser finns på Trafikverkets hemsida och där hittar du också ansökningsblanketten som används till både Trafikverket och kommunen.

Länk till Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsplatser i centrala Krokom

Parkeringstillstånd för vikarier och vårdnadshavare

P-tillstånd för vikarier och vårdnads­havare

Krokoms Kommun erbjuder oreserverade parkeringsplatser på flera olika adresser i Krokom som kräver tillstånd. I övrigt gäller parkering enligt skyltning på fastigheten.

De parkeringsplatser som kräver tillstånd och som vi i mån av plats erbjuder till vikarier samt vårdnadshavare är platser markerade med grönt på parkeringskartorna.

Kartor över parkeringsplatser

Digitala p-tillstånd från 2022

Från och med den 1 januari 2022 blir parkeringstillstånden är digitala och hanteras via Securitas Sverige.

Så här skaffar du ett digitalt parkeringstillstånd
Följ länken och välj något av alternativen: P-tillstånd för vikarie eller vårdnadshavare. Läs instruktionerna och logga in med hjälp av ditt BankID.

Länk till Krokoms parkeringsservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny