Förvaltning och organisation

Krokoms kommun är organiserad i förvaltningar som ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning lyder under motsvarande politisk nämnd eller styrelse.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelsen att utreda och planera.

Organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny