Förvaltning och organisation

Krokoms kommun är organiserad i förvaltningar som ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning lyder under motsvarande politisk nämnd eller styrelse.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän. Förutom att verkställa nämndens beslut sköter förvaltningen all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelsen att utreda och planera.

Organisation

Organisationsskiss Krokoms kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Socialförvaltning Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljöavdelning Överförmyndarnämnd Valnämnd Revision Kommunala bolag Kommunförbund och samverkansnämnd
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny