Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Många människor kan dessutom ha en kombination av flera funktionsnedsättningar.

Vem har rätt att få stöd och service?

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service av kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunen kan ge stöd och hjälp till dig som har:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • Betydande och bestående begåv­ningsmässig funktions­ned­sättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Vem kan söka insats med stöd av LSS?

  • Personen själv
  • Vårdnadshavare till personer under 15 år
  • God man/förvaltare

Vilka insatser kan jag ansöka om?

Lagen om stöd och service innehåller tio insatser. Insatserna är aktuella för de personer som omfattas av LSS och har behov av dem.

Länk till information om de tio insatserna

Hur ansöker jag om insats med stöd av LSS?

Kontakta kommunens kundcenter, 0640 161 00 och be att få tala med en LSS-handläggare, eller kontakta LSS-handläggarna direkt på deras telefontider

LÄNK TILL ANSÖKAN OM INSATS MED STÖD AV LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Äldre par vid fikabordet

Vår vision

För dig vi är till för

Vi vill att du som bor på en bostad som innefattas av LSS verksamhet, känner att du har världens bästa boende och liv. Vi vill också att du känner dig trygg såväl i ditt hem, på din fritid och med din personal.

Du erbjuds roliga och givande arbetsdagar på din dagliga verksamhet och en fritid så som du vill ha den. Personalen på våra boenden är engagerade och stöttar dig. De finns där för just dig.

För dig som närstående

Vi vill att du som närstående känner att Krokoms kommun bedriver en trygg och säker verksamhet. Vi har en förtroendefull dialog med brukare, närstående och personal. Vi välkomnar gärna idéer och förslag till förbättringar.

För dig som medarbetare

Vi vill att du som medarbetare känner en meningsfullhet där du varje dag gör skillnad i någons liv och att du berättar med stolthet om ditt arbete.

 

Vilka lagar styr?

  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS)

Du behöver inte veta vilka lagar som är aktuella för dig. Kommunens hand­läggare hjälper dig och ger mer information om de olika insatser du har rätt till.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny