Missbruk och beroende

kvinna går längs en väg

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar? Känner du någon som har det? Här kan du få hjälp.

Hos socialtjänsten kan du få hjälp med att komma bort från ditt missbruk. Socialtjänsten arbetar också med att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Vill du komma i kontakt med någon av våra social­sekreterare eller veta mer om hur vi kan hjälpa till, hör då av dig till individ- och familjeomsorgen (IFO).

Rådgivning eller behandling

Rådgivning eller behandling

Om du har ett missbruk eller är beroende av alkohol, droger eller spel om pengar så har du rätt att få hjälp från kommunen. För att du ska få rätt insats utreder vi vilken hjälp som just du behöver.

Vid utredningarna använder vi oss av en ASI-intervju föra att bedöma vilken hjälp du behöver. Detta är en metod som har ett starkt stöd i forskning och som bedömer vilken hjälp som är bäst för dig. ASI-intervjun är den del i utredningen och den avhandlar 5 olika livsområden.

I Krokoms kommun tillämpar vi bland annat Community Reinforcement Approach (CRA) som är en alkohol- och narkotikabehandling som rekommenderas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Andra riktade insatser mot missbruk vi kan erbjuda är:

  • Motivationssamtal
  • Stödsamtal
  • Att förebygga återfall

Stödsamtal utan utredning

Om du är 18 år eller äldre och har behov av stöd och rådgivning i din situation erbjuder vi fem servicesamtal. Inför dessa samtal behöver du inte genomgå någon utredning eller ha kontakt med någon handläggare.

Samtalen vänder sig till dig med riskbruk, missbruk och/eller beroende samt till dig som genomfört behandling och är i behov av en kortare repetition. Samtalen utgår från vad du vill prata om och tillsammans gör vi ett upplägg som passar dig och din situation. Om behov finns för fortsatt eller annat stöd hjälper vi dig vidare.

  • Samtalen är kostnadsfria.
  • Samtalen omfattas av sekretess och sker utan journalföring.
  • Vi omfattas av anmälningsskyldighet vilket innebär att vi enligt lag är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa.
  • Vi hjälper dig med tolk om du har behov av det.

Om du vill ha servicesamtal anmäler du dig i vår e-tjänst.

E-tjänst för anmälan till servicesamtal Länk till annan webbplats.

När du har anmält behov kontaktar vi dig via telefon inom två veckor. Ibland kan det förekomma väntetid innan vi kan börja med samtalen.

Testa dig själv

Funderar du över din eller någon annans alkoholvanor eller drog­an­vänd­ning? I länkarna nedan hittar du bland annat test, råd och självhjälpsprogram:

Alkoholprofilen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cannabishjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För anhöriga och närstående

För anhöriga och närstående

Oroar du dig för någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar överdrivet mycket om pengar? Mår du själv dåligt på grund av någon annans livssituation? Via Krokoms kommun kan du få råd och stöd i din situation.

Fjärilen - gruppverksamhet för anhöriga

Fjärilens vuxenprogram vänder sig till anhöriga från 18 års ålder och uppåt. Programmet är öppet för alla som på något sätt drabbats av en anhörigs bruk av alkohol, narkotika och eller läkemedel.

Läs mer om Fjärilen i broschyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga länkar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny