Planering av fler­familjshus och grön­områden i Krokoms centralort

Illustrationskarta Hissmon

Krokoms kommun arbetar med en detaljplan för Hissmon 1:47 som ska ge möjlighet att bygga flerbostadshus med upp till sex våningar vid Brovägen i Krokom. Detaljplanen för Hissmon 1:47 i Krokom är ute på samråd perioden 23/2-15/3.

Detaljplanen är en viktig del av förtätningen av Krokoms centrum, med dess fördelaktiga strandnära och centrala läge. Här förenas naturen med modern bebyggelse, där grönområden kommer att vara en integrerad del av miljön. I anslutning till området planeras en parkmiljö med upplyst strandpromenad som erbjuder sittplatser för avkoppling och rekreation.

Detaljplanen för Hissmon 1:47 i Krokom är ute på samråd perioden 23/2-15/3. Samrådet är ett viktigt steg i detaljprocessen där grannar och myndigheter kan uttala sig om planen. Planen är en av flera planprocesser som är på gång för att förverkliga visionen i Planprogrammet för Krokoms centrum. Det går ut på att skapa förtätning av centrum och att även kunna erbjuda strandnära boende.

Läs mer om planen för Hissmon1:47

Meny