Förskola och skola

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Närheten till skog, mark och vatten skapar goda förutsättningar för att lära och vistas utomhus.

I vår kommun finns idag 23 kommunala förskolor, varav två med inriktning på språk och kultur för urfolket samerna. Här finner du information om våra förskolor och skolor.

Nyheter

 1. Vaktmästarna jobbar för barnens bästa

  Olof Sjödin och Kent Nyman är två av Krokoms kommuns fem verksamhetsvaktmästare i Krokoms skolområden. Verksamhetsvaktmästarna på Krokoms skolor ser

 2. Ås skola får ny hämta-lämna från v. 43

  I och med den stora byggnationen på Ås skola, så arbetar både skolverksamheten, Peab och tjänstemännen på kommunen med att kontinuerligt stämma av

Förskola och skola - pågående projekt

 1. Ny förskola i Kaxås

  Vi bygger en ny förskola i Kaxås för 34 elever. Detta beror på ökat elevantal och behov av större och modernare lokaler. Elevantalet i Kaxås förväntas

 2. Ny skola i Ås

  Ås skola har vuxit ur kostymen. En ny skola håller på att byggas och planeras att vara klar till höstterminen 2025. Arbetet med utbyggnationen av Ås

 3. Ny skola i Nälden

  En ny större skola ska byggas i Nälden. Skolan kommer att ersätta nuvarande skola och rymma elever från förskoleklass till årskurs 6. Den nuvarande

Tre flickor skrattar tillsammans

Meny