Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Gamla reglementet har legat till grund för beslut om skolskjuts

Trafikskylt för skolskjuts

På grund av brister i den interna administrationen har det gamla reglementet för skolskjuts tillämpats under nuvarande läsår, i stället för det nya.
- Viktigt att poängtera är att ingen har missgynnats, det nya reglementet är något tuffare i bedömningen, säger Birgitta Lundgren, förvaltningschef för barn och utbildning.

Felet upptäcktes en dryg vecka efter skolstart och då inleddes ett grundligt arbete i att jämföra de båda dokumenten. Granskningen, som har gjorts i samråd med jurist, visar att det nya länsövergripande dokumentet skiljer sig i huvudsak på två punkter jämfört med det gamla.

Nya reglementet:

  • Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per vecka. De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut räknas inte som väntetid.
  • Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts.

Gamla reglementet:

  • Den sammanlagda väntetiden mellan ankomst till skolan och skolstarten respektive skoldagens slut och avfärd bör inte överstiga 60 minuter per dag.
  • Barn med fritidsplats endast efter skola har rätt till skolskjuts till skolan på morgonen. Barn med fritidsplats endast före skola har rätt till skolskjuts hem från skolan. Om eleven inte är på fritids alla dagar, beviljas skolskjuts de dagar som eleven endast är på skolan. För att ha denna rätt krävs att schema lämnas terminsvis.

Alla ansökningar som skickas in efter vecka 41, kommer att bedömas enligt det nya reglementet.

- Det var olyckligt att det blev så här, men jag vill återigen framhålla att inga elever har missgynnats av att det gamla skolskjutsreglementet legat till grund för beslut, avslutar Birgitta Lundgren.

Här kan du ta del av båda dokumenten

Skolskjutsreglemente för Jämtlands län Pdf, 466.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjutsreglemente (ej längre gällande) Pdf, 213.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Meny