Barn föds inte med fördomar

 

På Dvärsätts skola är pedagoger och elever engagerade i projektet Catwalk i skolan. Catwalk i skolan är Glada Hudik-teaterns skolprojekt där eleverna får möta människors olikheter på ett naturligt sätt och lära sig att uppskatta dem.

Projektet riktar sig i första hand till elever från årskurs 4 och uppåt men på skolan i Dvärsätt deltar elever från årskurs 2 till 6 och delar av grundsärskolan. Annika Widén, rektor för grundskola och grundsärskola i Dvärsätt är glad och nöjd över att så stor del av eleverna blir engagerade i arbetet.
– Under våren hade vi en ganska ansträngd arbetsmiljö i skolan, negativa ord som bög, hora och CP hördes bland eleverna. Och en stor del av tiden fick ägnas till samtal med eleverna för att förklara och reda ut, berättar Annika Widén.

När möjligheten att delta i Catwalk i skolan dök upp var Annika inte sen att nappa på erbjudandet. Efter avstämning med arbetslaget, anmäldes Dvärsätts skola till projektet.


Jag såg möjligheten till att ta ett helhetsgrepp om värdegrundsfrågor och att vi tillsammans skulle kunna jobba förebyggande och på flera nivåer kring fördomar, olikheter och likheter, förklarar Annika.

Arbetsmaterialet består av sex delar med frågeställningar och diskussioner kring värdegrund, barnkonvention, respekt, hänsyn, fördomar och olikheter. Att tillsammans se dokumentärfilmen Catwalk om funktionsnedsatta Emma och hennes vänner som drömmer om att få synas och skina på en catwalk är en del i projektmaterialet.
– Pedagogerna väljer själva hur arbetet med uppgifterna ska göras och anpassar efter ålder. Vi har regelbunden kontakt med Glada Hudik-organisationen och de finns tillgängliga för frågor och feedback på vårt arbete, berättar Annika.

Temat är ett prioriterat område under hela läsåret i Dvärsätts skola. Annika berättar att fler ämnen som exempelvis bild kommer att kopplas in och att även de yngre barnen blir involverade.


Eleverna i förskoleklass har fått besöka grundsärskolan för att förstå verksamheten. En bra ingång till att i klassen lyfta frågor och prata om lika och olika även tillsammans med dem, säger Annika.

En dag varannan vecka har eleverna i både skola och grundsärskolan gemensam faddergruppsaktivitet utomhus. Vuxna finns på plats men aktiviteterna leds av elever i årskurs 6.
Under 2022 kommer Glada Hudik-teatern att göra en skolturné på sex platser i Sverige och alla deltagande klasser har chans att vinna ett besök till sin skola. För att delta ska eleverna utföra en god gärning och därefter dokumentera den i text, foto eller film. Eleverna ska själva bestämma till vem de vill utföra den goda gärningen och vad det ska vara.

– Det är ett oerhört viktigt arbete som vi inlett nu. Hela skolan, både pedagoger och elever är engagerade och tycker det är jätteroligt. Drömmen vore utföra den allra bästa goda gärningen också för vi vill ju såklart få besök av Glada Hudik-gänget. Det skulle vara en fantastisk upplevelse för oss alla, avslutar Annika Widén.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny