Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ås skola får ny hämta-lämna från v. 43

I och med den stora byggnationen på Ås skola, så arbetar både skolverksamheten, Peab och tjänstemännen på kommunen med att kontinuerligt stämma av säkerheten, både för byggnationen och trafiken.

Onsdag v 43 levereras husblocken till D-huset. Detta innebär stora transporter och arbete med kranbil i det nedre området.

På grund av detta, så har vi i gemensam dialog valt att prova en ny utformning på hämta-lämna-ytan från och med måndag v 43. Denna ändring har verksamheten gjort en risk- och konsekvensanalys av. Se nedan kartor över området.

Ny hämta-lämnayta efter Röstavägen kommer att grusas upp. Staket sätts efter vägen och ytan kommer att skyltas upp. Belysning kommer att sättas på fasaden för att lysa upp den mörka årstiden.

Detta kommer innebära att vi hänvisar barnen till den stora entrén, för att sen ta sig till sitt klassrum inifrån skolan. Stora entrén kommer att hållas öppen från kl 6 på morgonen.

Vi kommer att utvärdera resultatet av den nya utformningen, när vi ser hur det fungerat.

För både Peabs och verksamhetens del ser vi att det blir en mindre riskfylld hantering, i och med att barnen inte kommer var mitt i byggarbetsplatsen och byggtrafiken, utan hålla sig vid sidan av.

Vi ber fortfarande föräldrar att visa hänsyn och agera lugnt i trafiken. Och kör ända fram i hämta-lämnaområdet så inte trafikstockning sker i vändzon.

Parkera/stanna till höger, så att bilar kan ta sig förbi i kön.

 

Områdesöversikt hämta lämna Pdf, 4.2 MB.

Hämta lämna Röstavägen Pdf, 1.2 MB.

Meny