Jämtlands räddningstjänstförbund

Protokoll 2023-12-15

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 45-53

Justeringsdag


Lagringsplats

Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund

Meny