Gemensam Överförmyndarnämnd

Protokoll B-del 2024-02-09

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Ardian Isufi

Justerade paragrafer

§§ 1-2

Justeringsdag


Lagringsplats

Östersunds kommunhus, Rådhusgatan 21

Meny