Granskningsutlåtande för Täng 2:81 m.fl

Granskningsutlåtande finns att ta del av på följande länk.

Täng 2:81, Ås (Ås båthamn) - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

 

Tillkännagivande

 

Anslaget från och med


Anslaget till och med


Anslaget av

Elin Novén

Justerade paragrafer

0

Justeringsdag


Lagringsplats

https://krokom.se/bo-trafik-och-miljo/samhallsutveckling-och-planering/detaljplanering/detaljplaner/detaljplaner-pagaende/2019-09-24-tang-281-as-as-bathamn.html

Meny