Translate site

Startsida Krokoms kommun

Fördjupad översiktsplan över Älvområdet Krokom

Under 2018 och 2019 ska Krokoms kommun bestämma hur tätorten Krokom med omnejd ska växa på lång sikt. I det arbetet vill vi att du är med och bidrar med dina tankar och idéer.

Krokoms kommuns målsättning är att det ska bo 16 000 personer i kommunen år 2030. För att klara det målet behöver vi säkerställa att vi har en långsiktig planering av mark, vatten och den byggda miljön. Därför inleder vi nu ett arbete med en fördjupad översiktsplan av det vi kallar Älvområdet Krokom, det vill säga området från Ösabacken i söder till Krokom och Aspås i norr.

Tyck till om din framtid!

Under hösten 2017 och början av 2018 hölls ett antal dialogmöten på olika orter. Målsättningen var att samla in tankar och idéer från er som bor här.

Här kan du ta del av vad som sades på dialogmötena

Jag vill veta mer!

I broschyren här nedanför kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen  över Älvområdet Krokom. Du får information om vad planen ska innehålla, hur processen ser ut och vad du kan lämna synpunkter på.

Uppdaterad 2018-06-13 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se

Cookies på krokom.se